Wsparcie dla poprawy warunków zoohigienicznych w chowie świń

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o możliwości uzyskania wsparcia przez gospodarstwa rolne utrzymujące świnie, w postaci refundacji 75 % wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są te zwierzęta przed dostępem zwierząt domowych. Udzielone wsparcie będzie miało charakter pomocy de minimis.

Wnioski będzie można składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 27 sierpnia do 14 września 2018 roku. Formularz wniosku będzie dostępny na internetowej stronie ARiMR. Załącznikami do wniosku będą dowody poniesionych wydatków, oświadczenie o liczbie posiadanych świń oraz udokumentowanie otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie.

Szczegółowe informacje opublikowane są tu: https://www.gov.pl/rolnictwo/wnioski-na-zakup-mat-dezynfekcyjnych-od-27-sierpnia-2018

 

 

WIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *