Wskaźnik CLIMMAR pozostaje na dobrym poziomie

CLIMMAR, organizacja założona w 1953 r., jest międzynarodową siecią dystrybutorów 16 krajowych stowarzyszeń reprezentujących obecnie 19 185 dealerów i 158 799 pracowników w europejskim sektorze maszyn i urządzeń rolniczych.

Co sześć miesięcy CLIMMAR pyta swoich 16 stowarzyszeń członkowskich o aktualną sytuację w branży w każdym kraju i otrzymane informacje przetwarza na jedną liczbę: wskaźnik CLIMMAR. Wskaźnik ten opisuje w zakresie od +3 (najlepiej) do -3 (najgorzej) jak dobra lub zła jest bieżąca sytuacja w całej Europie. Po stagnacji w pierwszej połowie 2016 roku wskaźnik ten wzrastał z półrocza na półrocze aż osiągnął swoją wartość maksymalną w 2017/II. Następnie zmalał on nieco (do wartości 0,61), ale pozostał na całkiem dobrym poziomie. Podczas ostatnich półroczy osiągnął on 0.85 oraz 0.97, co oznacza średnio rzecz biorąc utrzymywanie się pozytywnych warunków. Przewidywany jest niewielki spadek w ciągu jesiennego półrocza.

Źródło: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych za CLIMMAR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *