Wschodnioeuropejski Kongres „Trzoda 3.0″

Izba Rolnicza w Opolu informuje hodowców trzody chlewnej i bydła mlecznego z województwa opolskiego o specjalistycznych wydarzeniach organizowanych w 2020 roku. Już 31 stycznia odbędzie się Wschodnioeuropejski Kongres „Trzoda 3.0″. Hodowcy i specjaliści spotkają się w Hotelu 500, w miejscowości Tarnowo Podgórne, w województwie wielkopolskim.

Izba Rolnicza w Opolu zaprasza hodowców na kongres i prosi o zgłaszanie uczestnictwa do Biura Izby Rolniczej w Opolu do dnia 24.01.2020 r.
„Wschodnioeuropejski Kongres „Trzoda 3.0″ skierowany jest do hodowców, producentów i lekarzy weterynarii działających w sektorze trzody chlewnej. Kongres stanowi platformę umożliwiającą wymianę doświadczeń oraz tworzy przestrzeń biznesową pozwalającą na nawiązanie nowych międzynarodowych kontaktów.
Obecność zagranicznych prelegentów pozwoli na przedstawienie jeszcze szerszego zakresu tematycznego. Dla uczestników Kongresu przewidziane są trzy równoległe sesje, w ramach których poruszone będą aktualne problemy i wyzwania związane z hodowlą trzody chlewnej:
➢ Sesja 1 – Zarządzanie gospodarstwem oraz analiza rynku trzody chlewnej;
➢ Sesja 2 – Żywienie;
➢ Sesja 3 – Dobrostan (dedykowana lekarzom weterynarii).
Udział w wydarzeniu dostarczy hodowcom:

    praktyczne informacje związane z walką z ASF
    wymianę doświadczeń z hodowcami z Polski i zagranicy
    wiedzę z zakresu bieżącej sytuacji trzody chlewnej w Polsce i na świecie, przekazaną przez prelegentów i Radę Ekspercką.

Organizatorem konferencji jest InConventus Group Sp. z o.o., która wspiera rozwój polskiego rolnictwa poprzez umożliwienie dostępu do najnowszych informacji z branży. Działania skupia na organizacji wyjazdów studyjnych oraz praktycznych wydarzeń-szkoleń, w tym kongresów o charakterze międzynarodowym.

IRwO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *