Wojewoda opolski powołuje komisje do szacowania strat

Samorząd rolniczy odbiera coraz liczniejsze sygnały płynące już z całego kraju o krytycznej sytuacji roślin na polach spowodowanej brakiem opadów. Zjawisko wystąpienia suszy rolniczej na terenie całego kraju potwierdził Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach prowadzący System Monitoringu Suszy Rolniczej.

Problemem dla wielu rolników jest jednak brak monitorowania wystąpienia suszy rolniczej na użytkach zielonych stanowiących podstawową bazę paszową dla zwierząt. Hodowcy nie mają w związku z tym możliwości ubiegania się o szacowanie strat na łąkach, pomimo dużych ubytków pokarmu dla zwierząt, który będą musieli zapewnić w inny sposób.

W związku z powyższym, zwrócono się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na działania pomocowe dla producentów dotkniętych klęską suszy oraz wprowadzenie zmian legislacyjnych biorących pod uwagę występowanie suszy rolniczej w użytkach zielonych.

Ponadto, w przypadku dalszego braku opadów niezbędne może okazać się ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, co umożliwi powołanie komisji szacujących straty na terytorium całej Polski, we wszystkich gospodarstwach i na wszystkich rodzajach upraw oraz da rolnikom szansę na skorzystanie z wielu instrumentów, które chociaż w niewielkim stopniu pozwolą zrekompensować ogromne straty spowodowane klęską suszy.

Wojewoda Opolski już wyznaczył skład komisji, które mają się zająć szacowaniem strat. Działania te zostały podjęte na podstawie zarządzenia dotyczącego postępowania służb wojewody w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Poniżej treść dokumentu i składy komisji w poszczególnych gminach:

Zarządzenie Wojewody Opolskiego nr 6318 z dnia 12 czerwca 2018r.

 

 

KRiR / Opolski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *