Woda z oczyszczalni ścieków do nawodnień

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka z wnioskiem o podjęcie działań w celu przeciwdziałania skutkom suszy, poprzez:

  • budowę niewielkich budowli piętrzących i zatrzymujących wodę na mniejszych rzekach i innych ciekach,
  • opracowanie i wdrożenie planu wykorzystania wód z oczyszczalni ścieków i z odwodnieni melioracyjnych do nawadniania upraw, w szczególności budowę zbiorników śródpolnych,
  • zmiany w przepisach ułatwiające budowę ww. obiektów oraz umożliwiające korzystanie przez rolników z ww. wody bez dodatkowych pozwoleń.

Obecne rozwiązania pozwalają na wykorzystanie bez uzyskiwania pozwoleń do 5 m3 wody dziennie średniorocznie. Wskazane jest zwiększenie tego limitu, jeśli chodzi o wody powierzchniowe do co najmniej 50-60 m3 oraz dopuszczenie wykorzystania nie tylko wody będącej właściciela gruntu nawadnianego, ale także wód należących do Skarbu Państwa, o ile nie służą zaopatrzeniu w wodę pitną, albo nie są położone w rezerwatach przyrody.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *