Wnioski europosła K. Jurgiela do Krajowego Planu Odbudowy

Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel przedstawił wnioski do Krajowego Planu Odbudowy.

Przedłożone uzupełnienie opracowanego Planu koncentruje się na problematyce obszarów wiejskich i rolnictwa. Często doprecyzowuje problemy, wskazuje w przedłożonym Planie i wprowadza nowe problemy całkowicie pominięte w dokumencie. Dominacja w Planie dużych inwestycji koncentrujących się w ośrodkach miejskich i ich dotyczących i mały udział terenów wiejskich w planowanych inwestycjach będzie pogłębiać dotychczas istniejące dysproporcje rozwojowe. Brak znaczących nakładów na obszary wiejskie będzie prowadził do wyludnienia się tych obszarów i do ich regresu gospodarczego. Przedłożone propozycje uzupełnień będą stwarzały możliwość ograniczenia niekorzystnych procesów zachodzących na terenach wiejskich i w rolnictwie.

Zobacz całość stanowiska!

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *