Wniosek w sprawie zmian planów zagospodarowania przestrzennego

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Inwestycji i Rozwoju w kwestii planów zagospodarowania przestrzennego.

Samorząd rolniczy zawnioskował o wprowadzenie przepisów uniemożliwiających zmiany planu zagospodarowania przestrzennego przez władze gminy w trakcie rozpoczęcia inwestycji przez rolnika. Przygotowanie dokumentacji inwestycji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę generuje duże koszty dla rolników. Jeśli w trakcie toczącego się postępowania o uzyskanie pozwolenia na budowę zostanie zmieniony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a zmiany będą takie, że złożony projekt budowlany nie spełni wymagań nowo uchwalonego planu, rolnik zmuszony jest do zmiany projektu budowlanego. Bez tego organ nie może wydać decyzji o pozwoleniu na budowę, ponieważ projekt budowlany nie będzie zgodny z planem miejscowym obowiązującym w dniu wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Coraz częściej zdarzają się również sytuacje, kiedy mieszkańcy wsi składają wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po uzyskaniu informacji o mającej powstawać inwestycji rolniczej, ponieważ nie chcą mieszkać w jej sąsiedztwie. Powoduje to wiele trudności dla rolników, odkłada w czasie ich inwestycje, tworzy dodatkowe koszty i często uniemożliwia skorzystanie przez rolników z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z uwagi na określony czas naboru wniosków. Zasadne jest zatem, aby w czasie przygotowywania inwestycji przez rolnika miejscowe plany zagospodarowania nie zmieniały się, gwarantując przejrzystość i pewność prawa miejscowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *