Wniosek o wydłużenie naboru na „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Haliny Szymańskiej o wydłużenie do dnia 28 grudnia 2020 r. terminu naboru na poddziałanie 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” ze względu na pandemię koronawirusa.

Rolnicy z całego kraju zwracają się o pilną interwencję w tej sprawie ze względu na wydłużony czas oczekiwania na uzyskanie kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku oraz ze względu na ograniczoną dostępność doradców pomagających wypełnić wniosek, którzy są na kwarantannach lub pracują zdalnie i tym samym kontakt osobisty jest z nimi utrudniony.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2016.1196 z późn. zm.) w §7 ust. 3 przewiduje możliwość wydłużenia terminu składania wniosków do 60 dni od dnia rozpoczęcia naboru, czyli do dnia 28 grudnia 2020 r., dlatego Zarząd KRIR wnosi o wydłużenie terminu naboru celem umożliwienia złożenia wniosków przez wszystkich zainteresowanych beneficjentów.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *