Wniosek o redukcję populacji wilków

Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska w celu zwrócenia uwagi Ministra na sytuację związaną ze wzrostem liczebności populacji wilka w Polsce.

Z informacji napływających zarówno z województwa warmińsko-mazurskiego , jak i innych regionów Polski, wynika, że ilość wilków bytujących w środowisku w ostatnim czasie znacząco wzrosła.


Wilki podchodzą coraz bliżej zabudowań na obszarach wiejskich. Częściej też napotykane są w lasach, z których wypędzają na pola uprawne zwierzynę płową. Stosowane zgodnie z zaleceniami GDOŚ zabezpieczenia nie zapobiegają zabieraniu i zagryzaniu zwierząt przebywających na pastwiskach czy wybiegach. Ponadto, coraz częściej ofiarami wilków padają psy utrzymywane w gospodarstwach rolnych. Obserwuje się także tworzące się coraz liczniejsze watahy. Brak naturalnego wroga powoduje, że gatunek ten bez przeszkód rozmnaża się w środowisku i nie należy już do gatunku zwierząt zagrożonych wyginięciem. Stwarza on natomiast coraz większe zagrożenie, powodując dotkliwe straty w gospodarstwach utrzymujących bydło czy owce.


Mając na uwadze dużą ekspansywność wilków oraz niekontrolowany i duży przyrost populacji, w stosunku do pojemności siedliskowej, należy zauważyć, że stanowią one duże zagrożenia również dla ludzi.
Zarząd KRIR zawnioskował do Ministra Klimatu i Środowiska o podjęcie stosowanych działań mających na celu redukcję nadmiernej liczebności wilków,  tak by nie powodowała znaczących strat w gospodarce rolnej i leśnej oraz nie stanowiła zagrożenia dla ludzi.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *