Wniosek o opracowanie wzorów umów kupna-sprzedaży produktów rolno-spożywczych

Mając na uwadze wnioski zgłoszone podczas VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku obowiązkiem zawierania umów na dostawę produktów rolnych, Zarząd KRIR w dniu 11 kwietnia 2017 r. zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z wnioskiem dotyczącym umów sprzedaży-kupna produktów rolno-spożywczych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w zakresie kształtowania właściwych stosunków umownych nie nakłada obowiązku na państwa członkowskie opracowania jednolitego urzędowego wzorów umów kupna-sprzedaży, ale wskazuje, że taka umowa lub oferta umowy musi spełniać warunki określone w ust. 4 i ust. 6 artykułu 168 w/w rozporządzenia. Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że opracowanie takiego wzoru mogłoby zatem znacznie ułatwić rolnikom wywiązanie się z obowiązku zawarcia pisemnej umowy, który ciąży zarówno na nabywcy jak i na dostawcy produktów rolnych.

Dodatkowo, zdaniem samorządu rolniczego, należałoby przeanalizować przepisy dotyczące zawierania umów i zweryfikować, czy powinny dotyczyć każdej ilości produktów rolnych sprzedawanych przez rolnika, nawet bardzo małej oraz należałoby przeanalizować czy wprowadzenie takiego obowiązku faktycznie wpływa na przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, czy stanowi tylko dodatkowy element biurokracji.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *