Wniosek KRIR w sprawie komitetów konsultacyjnych przy Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas XII posiedzenia KRIR z dnia 6 czerwca 2018 r. zwrócił się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana Marka Gróbarczyka o włączenie samorządu rolniczego w prace komitetów konsultacyjnych powoływanych przy Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie dla poszczególnych regionów oraz Państwowej Rady Gospodarki Wodnej, powoływanej przy Ministrze Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W pracach komitetów konsultacyjnych powinni brać udział przedstawiciele właściwych regionalnie izb rolniczych, natomiast w ramach prac Państwowej Rady Gospodarki Wodnej – przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych, jak zgłoszono przy piśmie z dnia 6 czerwca 2017 r.

Wydaje się, że współpraca Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z rolnikami i rybakami jest niezbędna w procesie tworzenia i realizacji programów, zadań oraz planowania inwestycji związanych z gospodarką wodną. Samorząd rolniczy wyraża gotowość do aktywnego włączenia się w prace związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi Kraju, szczególnie w zakresie terenów rolniczych oraz łagodzenia skutków niedoboru wody, jak i jej nadmiaru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *