Wniosek do resortu klimatu dot. organizacji ekologicznych

Zarząd KRIR, realizując wniosek zgłsozony na VII Posiedzeniu KRIR VI kadencji, zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie finansowania organizacji proekologicznych.

Mając na uwadze podjętą przez resort środowiska w 2020 r. inicjatywę legislacyjną dotyczącą utworzenia publicznego rejestru organizacji pozarządowych finansowanych z zagranicy, Zarząd KRIR zwracił się również z pytaniem, czy toczą się i na jakim są etapie prace nad tworzeniem ww. rejestru oraz poprosił o przekazanie całościowych informacji, jeżeli są one dostępne resortowi nt. źródeł finansowania organizacji ekologicznych.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *