Wkrótce termin dopłat do materiału siewnego

25 czerwca upływa termin składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

W terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE.L 2016.119.1) – RODO, ulega zmianie formularz wniosku.

OD 25 MAJA 2018 R. OBOWIĄZUJE NOWY WZÓR WNIOSKU:

Formularz wniosku o przyznanie dopłaty:

format PDF http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/pomoc_krajowa/2018/Wniosek_material_siewny__-_25-05-2018_z.pdf
format excel http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/pomoc_krajowa/2018/Formularz_wniosku_o_przyznanie_doplaty_-_wersja_edytowalna_29-05-2018.xlsx

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *