Wkrótce nabór na pasze bez GMO i zioła

31 października ruszy nabór na wsparcie inwestycji dot. przetwarzania i sprzedaży produktów rolnych – pasze bez GMO i zioła. Nabór będzie dotyczył sektorów wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) oraz przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół.

Naborem zostanie objęty zakres działalności zgodnie z podanymi poniżej numerami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wraz z uszczegółowieniem:

– 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw – w zakresie przetwarzania ziół;

– 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych – w zakresie przetwarzania ziół;

– 10.83.Z  Przetwórstwo herbaty i kawy – w zakresie produkcji herbat ziołowych lub herbat ziołowych z dodatkiem owoców i innych roślin;

– 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich – w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) – dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorstw dużych;

– 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – w zakresie sprzedaży hurtowej ziół.

Zakres pomocy związany jest przede wszystkim z ustaleniem tzw. linii demarkacyjnych pomiędzy PROW 2014-2020 a Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w zakresie wsparcia sektora przetwórstwa i wprowadzania  do obrotu produktów rolnych, tak aby nie tworzyć w tym samym czasie konkurencyjnych programów pomocowych o analogicznym zakresie dofinasowania.

Obecnie trwają intensywne przygotowania do wdrożenia KPO, w którym w ramach Inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, zaplanowano wsparcie przetwórstwa produktów rolnych i rybnych oraz ich zbytu. Po oficjalnej akceptacji KPO przez Komisję Europejską możliwe będzie przeprowadzenie pierwszego naboru wniosków dla sektora spożywczego, co najprawdopodobniej nastąpi w I połowie 2022 r.

Jednocześnie MRiRW zachęca firmy przetwórcze do podjęcia przygotowań koniecznych do realizacji inwestycji ze środków Krajowego Planu Odbudowy  i Zwiększania Odporności, tak aby środki te mogły być jak najszybciej uruchomione w celu odbudowy wzrostu gospodarczego.

 

 

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *