Wizyta w ZEA

Sekretarz stanu Zbigniew Babalski, w dniach 17-20 lutego 2018 r. złożył wizytę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Jej celem było przeprowadzenie rozmów z emirackimi partnerami nt. możliwości intensyfikacji polsko-emirackiej współpracy w dziedzinie rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości poszerzenia dostępu polskich produktów rolno-spożywczych na rynek emiracki i rozwoju współpracy handlowej. Wizuya odbywała się przy okazji targów Gulfood.

Podczas spotkań z przedstawicielami administracji ZEA: podsekretarzem stanu w ministerstwie gospodarki Abdullah Al Saleh, minister stanu ds. bezpieczeństwa żywności Mariam Hareb Al Muhairi i podsekretarzem stanu w ministerstwie zmian klimatu i środowiska Majid Al Qassimi, strona polska omówiła bieżący stan uzgodnień w zakresie dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku emirackiego. Główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski oraz główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk wyjaśnili szczegóły prowadzonych procedur. Podczas rozmów dyskutowano również nt. możliwości rozwoju współpracy naukowej, co zostało bardzo dobrze odebrane przez rozmówców z ZEA.

Minister Al Muihairi w rozmowie z ministrem Zbigniewem Babalskim wyraziła gotowość zapoznania się z zakresem działalności ośrodków badawczych w Polsce w celu identyfikacji obszarów potencjalnie istotnych dla realizacji strategii zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Państwa ZEA. W tym celu rozważana jest możliwość złożenia wizyty w Polsce przez przedstawicieli administracji ZEA.

Podczas spotkania w Ministerstwie Gospodarki ZEA obie strony wyraziły zainteresowanie wspólnymi przedsięwzięciami zmierzającymi do intensyfikacji współpracy gospodarczej w dziedzinie rolnictwa. Rozmawiano m.in. o wspólnych misjach gospodarczych przedsiębiorców obu krajów planowanych na maj 2018. Strona polska wyraziła satysfakcję z możliwości zaprezentowania swojej oferty w ramach Stoiska Narodowego podczas tak prestiżowego wydarzenia targowego, jakim są targi Gulfood 2018 w Dubaju.

Rozmowy w Ministerstwie Zmian Klimatu i Środowiska obejmowały wiele aspektów współpracy dotyczącej produkcji żywności w Polsce. Sekretarz stanu zapewniał o wysokich standardach bezpieczeństwa żywności w Polsce. Strona emiracka wyraziła zainteresowanie poszerzeniem współpracy o dostawy produktów paszowych na potrzeby własnej działalności rolnej. Również polska oferta instytutów naukowych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkała się z dużym zainteresowaniem partnerów z ZEA.

Na polskim Stoisku Narodowym wiceminister spotkał się również z przedstawicielami zarządu Lulu Group, drugiego największego operatora hipermarketów zarówno w ZEA, jak i w pozostałych krajach zatoki. W celu zapoznania się z możliwościami poszerzenia asortymentu polskich produktów rolno-spożywczych w ofercie grupy przedstawiciele ww. firmy wyrazili duże zainteresowanie przyjazdem do Polski.

Sekretarz stanu Zbigniew Babalski rozmawiał także z dyrektorem wydziału kontroli żywności w Urzędzie Miasta Dubaj Essamem Sayed Sharaf Al Hashimi na temat łatwiejszego dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku ZEA.

Podczas wizyty miały również miejsce spotkania z przedstawicielami środowisk biznesowych i mediów. Wiceminister spotkał się z polskimi wystawcami, obecnymi na targach zarówno w ramach Stoiska Narodowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, programu promocji Krajowej Rady Drobiarstwa „Europejski drób – w jakości siła”, jak i wystawców indywidualnych. Obecność 60 wystawców z Polski świadczy o dużym zainteresowaniu polskiego biznesu rynkiem emirackim oraz rynkami krajów regionu. Polskich wystawców odwiedziła również minister Mariam Al Muihairi i zapoznała się z szeroką ofertą polskich produktów rolno – spożywczych promowanym podczas Gulfood 2018.

Polska odnotowuje stały wzrost wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. W 2017 r. wartość eksportu na ten rynek wyniosła blisko 85 milionów EUR, a obroty przekroczyły 88 milionów EUR. Głównymi produktami eksportowymi pozostają przetwory spożywcze, słodycze i papierosy. Na podstawie dotychczasowej współpracy, wyników w handlu, a także zainteresowania przedsiębiorców, rynek oceniany jest w Polsce jako perspektywicznydla przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego. ZEA pozostają jednym z docelowych pozaeuropejskich rynków zagranicznych, na których skoncentrowane są działania promocyjne polskiego resortu rolnictwa.

MRiRW/fot.MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *