Wizyta w Azerbejdżanie

W dniach 30-31 maja br. minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski towarzyszył prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie podczas oficjalnej wizyty w Republice Azerbejdżanu.

Ważnym wydarzeniem w ramach wizyty w Baku było podpisanie przez ministrów rolnictwa Polski i Azerbejdżanu Memorandum o Porozumieniu w sprawie współpracy między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwem Rolnictwa Republiki Azerbejdżanu, a także podpisanie przez szefów służb fitosanitarnych obu krajów Memorandum o Porozumieniu między Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa RP a Agencją Bezpieczeństwa Żywności Republiki Azerbejdżanu w sprawach fitosanitarnych.

Podpisanie tych dokumentów świadczy o wadze, jaką obydwie strony przywiązują do rozwoju bilateralnych relacji oraz o wspólnej woli i gotowości ich pogłębiania. Wdrażanie zapisów obydwu memorandów będzie też impulsem do intensyfikacji współpracy dwustronnej w sferze rolnictwa na zasadach partnerstwa i wzajemnych korzyści.

W trakcie wizyty minister J. K. Ardanowski odbył rozmowy z ministrem rolnictwa Azerbejdżanu Inamem Karimowem. Ministrowie potwierdzili wolę współpracy na rzecz rozwoju relacji dwustronnych w dziedzinie rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem kwestii handlu i wzajemnych inwestycji w sektorze rolno-spożywczym, czy też współpracy naukowo-badawczej. Szefowie resortów rolnictwa Polski i Azerbejdżanu wspólnie wyrazili nadzieję na intensyfikację wzajemnych relacji w tym zakresie.

Minister J. K.Ardanowski zaprosił ministra I.Karimova do złożenia wizyty w Polsce na targach Polagra Food i Polagra Tech. Szef azerbejdżańskiego resortu rolnictwa z zadowoleniem przyjął zaproszenie i jednocześnie stwierdził, że Polska jest uznawana w Azerbejdżanie za ważnego producenta rolnego wśród krajów UE. Ponadto, minister I.Karimov zachęcił polskie firmy branży rolniczej do udziału w organizowanych w Baku targach Caspian Agro.

Minister J. K. Ardanowski pozytywnie ocenił współpracę polskich i azerbejdżańskich służb fitosanitarnych i weterynaryjnych. W tym kontekście stwierdził, że eksport produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego do Azerbejdżanu odbywa się bez problemów. Dodał, że obowiązuje szereg świadectw weterynaryjnych w eksporcie do Azerbejdżanu i mamy nadzieję na szybkie zakończenie prac po stronie azerbejdżańskiej nad świadectwem na produkty jajeczne. Minister I.Karimov poinformował, że nie widzi przeciwwskazań do uzgodnienia świadectwa weterynaryjnego na produkty jajeczne, zaznaczając, że musi ono uwzględniać azerbejdżańskie wymogi weterynaryjne.

Ministrowie omówili również kwestie handlu towarami rolno-spożywczymi, wyrażając przekonanie, że nadal istnieje potencjał do wzrostu wzajemnych obrotów handlowych. Minister J. K. Ardanowski podkreślił, że produkty oferowane przez polskich producentów cieszą się dużym zainteresowaniem wśród konsumentów na świecie, konkurują zarówno walorami smakowymi, jak i jakością. W tym kontekście, polski minister poinformował, że wsparcia w zakresie poszukiwania potencjalnych dostawców i odbiorców może udzielić Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, które rozpoczęło działalność w 2018 r. w Baku. Podobnie przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie ze strony Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Minister zachęcił też azerbejdżańskie firmy do udziału w organizowanych w Polsce targach branżowych, celem zapoznania się z wszechstronną polską ofertą rolno-spożywczą.

Minister I.Karimov stwierdził, że dla Azerbejdżanu dziedziną mającą bardzo istotne znaczenie jest technika rolnicza (dodał, że Azerbejdżan dotuje zagraniczne firmy w zakresie techniki rolniczej) i w tym obszarze widzi perspektywy rozwoju pogłębionej współpracy z Polską. Minister J.K.Ardanowski potwierdził, że przedsiębiorcy branży maszyn i urządzeń rolniczych z Polski są zainteresowani nawiązywaniem kontaktów biznesowych.

Przedmiotem rozmów ministrów rolnictwa obu krajów była również współpraca ekspercka. Minister J. K. Ardanowski potwierdził gotowość polskich specjalistów sektora rolno-spożywczego do dalszego udzielania wsparcia eksperckiego partnerom azerbejdżańskim. Dodał, że obecnie realizowany jest projektu twinningowy, finansowany ze środków UE, mający na celu poprawę efektywności i wydajności wsparcia krajowego dla rolnictwa w Azerbejdżanie. Młodszym partnerem projektu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W czasie wizyty w Baku minister Ardanowski uczestniczył również w Polsko-Azerbejdżańskim Forum Gospodarczym, z udziałem firm z Polski i Azerbejdżanu, w tym reprezentujących sektor rolno-spożywczy.

W 2018 r. polski eksport rolno-spożywczy do Azerbejdżanu wyniósł 9,4 mln euro. Eksportowaliśmy głównie ekstrakt słodowy, przetwory spożywcze z mąki, sery i twarogi, warzywa przetworzone oraz chleb i pieczywo cukiernicze. W 2018 r. z Azerbejdżanu Polska importowała towary na kwotę 2,3 mln euro, z czego ponad 80% importu stanowiły orzechy.

 

MRiRW, fot. MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *