Winnice pod kontrolą

Zbliża się koniec lata, a co za tym idzie nadchodzi czas corocznie wykonywanych kontroli upraw winorośli, z których owoce są przeznaczone do wyrobu wina.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadza kontrole upraw winorośli na podstawie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich (…)(1)

Kontrole realizowane są u producentów wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Kontrolowane podmioty wpisane są do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Kontrole u producentów mają na celu:

  1. ustalenie zgodności informacji w ewidencji KOWR ze stanem faktycznym ( lokalizacja uprawy winorośli, nazwa odmiany oraz powierzchnia uprawy poszczególnych odmian),
  2. sprawdzenie czy uprawiane odmiany winorośli spełniają wymagania określone w przepisach prawa.

Odmiany Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton i Herbemont  nie są dozwolone do sadzenia w celu produkcji wina.

Przy zakładaniu nowych winnic należy zwrócić szczególną uwagę na:

  1. pochodzenie materiału rozmnożeniowego użytego do założenia plantacji – czy został zakupiony u podmiotów uprawnionych do prowadzenia obrotu tym materiałem,
  2. zaopatrzenie sadzonek winorośli w paszport roślin, który gwarantuje, że sadzonki winorośli, którym on towarzyszy są wolne od agrofagów kwarantannowych i regulowanych agrofagów niekwarantannowych oraz spełniają określone wymagania jakościowe i zdrowotności.

Winiarstwo w Polsce rozkwita i corocznie przybywa nowych winnic.

www.piorin.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *