Weź udział w cyklu konferencji w sprawie przyszłości Europy

Już teraz możesz zabrać głos w sprawie przyszłości Europy i włączyć się w wydarzania w ramach zainicjowanej przez Unię Europejską Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Konferencja została oficjalnie zainaugurowana 9 maja 2021 r. jest nowąogólnoeuropejską inicjatywą,ustanawiającą publiczne forum debaty z obywatelami na temat wyzwań i priorytetów stojących przed Unią Europejską.

Wnioski z Konferencji i wskazówki w sprawie przyszłości Europy mają być gotowe wiosną 2022 r. Konferencja, podejmując szerokie spektrum problemów i wyzwań społeczno-gospodarczych, może być bardzo dobrą okazją do dyskusji na temat rozwoju i przyszłości obszarów wiejskich w UE oraz ich mieszkańców.

Jak wziąć udział?

Udział może wziąć każdy obywatel, a także krajowe, regionalne i lokalne władze oraz wszelkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego poprzez:

 1. podzielenie się swoimi pomysłami,
 2. udział w organizowanym wydarzeniu,
 3. zorganizowanie wydarzenia.

Podstawowym narzędziem Konferencji jest platforma cyfrowa, uruchomiona pod adresem https://futureu.europa.eu/.

Będzie ona dostarczać informacji o prowadzonych pracach i wyrażonych opiniach. Platforma oferuje również narzędzia informatyczne dla organizatorów wydarzeń krajowych. Dodatkowo umożliwi obywatelom i innym interesariuszom wyszukiwanie wydarzeń, w których chcieliby uczestniczyć.

Tematyka

Obszary tematyczne, w ramach których prowadzone będą dyskusje na platformie, to:

 1. zmiany klimatu i środowisko;
 2. zdrowie;
 3. zatrudnienie i gospodarka;
 4. transformacja cyfrowa;
 5. wolności i prawa, praworządność, bezpieczeństwo;
 6. migracje;
 7. edukacja, kultura, młodzież i sport;
 8. międzynarodowa rola UE;
 9. demokracja europejska;
 10. inne.

​​​​​​​

Zachęcamy do udziału!

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *