Węgierska genetyka – polska hodowla

Proponujemy Państwu nowoczesne odmiany, wyhodowane przez węgierskich Hodowców, prowadzących wieloletnie doświadczenia i prace hodowlane w wielu rejonach Europy. Prace hodowlane ukierunkowane na uzyskanie najlepszych cech, na różne kierunki użytkowania, zakończone rejestracją wielu odmian o przeznaczeniu od typowo ziarnowych, super oddających wodę, bardzo wczesnych (TK 175, Dorka MGT, GS 180), które przy opóźnionym siewie, lub w warunkach Polski północnej z powodzeniem mogą być uprawiane na kiszonkę, czy z przeznaczeniem na ziarno lub kiszonkę /TK 195, Ida MGT, GS 210, GS 240, TK 260, Sarolta/, do odmiany przeznaczonej typowo na biogaz lub kiszonkę /TK 202/.

Odmiany posiadają wysoką tolerancję na stres chłodów wiosennych, co zostało potwierdzone w warunkach trudnej wiosny 2017 roku poprzez bardzo dobre wschody i wigor, oraz widoczny brak blokowania funkcji życiowych rozwijających się roślin – rośliny zielone, o dobrym wigorze i wzroście. Odmiany te wykazują tolerancję na okresowe susze, a ich liczba FAO dostosowana jest do warunków klimatyczno – glebowych Polski.

Doświadczalnictwo odmian, prowadzone w wielu krajach – Litwa, Rosja, Białoruś, Węgry, Słowacja, Ukraina, zakończone zostały efektem rejestracji oficjalnej w katalogu odmian.

W Polsce w doświadczeniach odmianowych osiągały wyniki na poziomie najlepszych odmian.

Najważniejszą cechą jest strona ekonomiczna – genetycznie uwarunkowany zalecany wysiew do 70 – 75 tysięcy nasion na 1 hektar przy uprawie na ziarno i do 75 – 78 tysięcy przy uprawie na kiszonkę, pozwala zaoszczędzić 15 – 20% przy zakupie nasion do siewu.

Przystępna cena w odniesieniu do jakości, wysoki plon i bardzo dobra jakość produktu zbieranego z pola, o  niskiej wilgotności, to dodatkowe walory ekonomiczne naszych odmian.

Jerzy Malec
AGRO SEED

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *