Wciąż nie wszędzie uznano suszę

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

W ósmym okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2019 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla Polski, na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -173 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 40 mmw stosunku do poprzedniego okresu (21 V-20 VII).

Największy deficyt wody w okresie od 1 czerwca do 31 lipca br., podobnie jak w poprzednich okresach raportowania, notowano na obszarze Pojezierza Lubuskiego a obecnie obszar ten został jeszcze znacznie poszerzony o Pojezierze Wielkopolskie oraz o Nizinę Wielkopolską. Na tym terenie wartości KBW osiągają od -240 do -279 mm. Bardzo niskie wartości KBW notowane są również na terenie południowej części Niziny Śląskiej oraz na Wzniesieniach Łódzkich wynoszące od -240 do -259 mm. Na przeważającym obszarze kraju notowane są także niskie wartości KBW od -160 do – 239 mm. Jedynie we wschodniej części Pobrzeża Południowobałtyckiego i w zachodniej części Pojezierza Mazurskiego oraz na południowych krańcach kraju wartości KBW są nieco wyższe i wynoszą od -100 do –159 mm.

Suszę rolnicza notowana jest na terenie wszystkich województw:

 • Lubuskiego,
 • Wielkopolskiego,
 • Łódzkiego,
 • Opolskiego,
 • Podlaskiego,
 • Mazowieckiego,
 • Zachodniopomorskiego,
 • Dolnośląskiego,
 • Lubelskiego,
 • Pomorskiego,
 • Kujawsko-pomorskiego,
 • Śląskiego,
 • Świętokrzyskiego,
 • Podkarpackiego,
 • Warmińsko – mazurskiego,
 • Małopolskiego.

 

Susza notowana jest we wszystkich monitorowanych w tym okresie uprawach, wśród:

 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Krzewów owocowych,
 • Truskawek,
 • Roślin strączkowych,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Drzew owocowych,
 • Warzyw gruntowych,
 • Tytoniu,
 • Buraka cukrowego,
 • Ziemniaka,
 • Chmielu.

 

Tabela 1 prezentuje zasięg suszy rolniczej w obecnym okresie sześciodekadowym dla poszczególnych upraw jako liczbę i udział gmin z suszą.

Tabela 1. Zasięg suszy rolniczej w okresie 1 czerwiec – 31 lipiec, liczba i udział (%) gmin w monitorowanych uprawach

Lp. Uprawa Liczba gmin zagrożonychsuszą Udział gmin zagrożonych suszą (w %)w Polsce
1. Kukurydza na ziarno 2231 90,07
2. Kukurydza na kiszonkę 2231 90,07
3. Krzewy owocowe 2149 86,76
4. Rośliny strączkowe 2104 84,94
5. Warzywa gruntowe 1866 75,33
6 Tytoń 1834 74,04
7. Zboża jare 1833 74,00
8. Truskawki 1623 65,52
9. Chmiel 1602 64,68
10. Zboża ozime 1601 64,63
11. Ziemniak 1580 63,79
12. Drzewa owocowe 1466 59,18
13. Burak cukrowy 1067 43,08

 

Informację o powierzchni gruntów ornych zajętych przez suszę w obecnym okresie sześciodekadowym przedstawia tabela 2.

Tabela. 2. Zasięg suszy rolniczej jako udział (%) potencjalnej powierzchni gruntów ornych z suszą w monitorowanych uprawach

Lp. Uprawa Udział powierzchni zagrożonej suszą (w %)w Polsce
1. Krzewy owocowe 61,36
2. Kukurydza na ziarno 57,23
3. Kukurydza na kiszonkę 57,23
4. Rośliny strączkowe 56,16
5. Tytoń 48,70
6. Warzywa gruntowe 43,55
7. Zboża jare 42,88
8. Truskawki 35,32
9. Chmiel 33,94
10. Ziemniak 33,47
11. Zboża ozime 32,63
12. Drzewa owocowe 28,00
13. Burak cukrowy 15,82

 

W ósmym okresie raportowania od 1 czerwca do 31 lipca 2019 roku największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw kukurydzy na ziarno. Odnotowano ją w 2231 gminach Polski (90,07% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 539 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją we wszystkich województwach na powierzchni 57,23% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 3.

Tab. 3. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na ziarno

Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 95,19
2. łódzkie 177 177 100,00 95,31
3. mazowieckie 314 314 100,00 74,46
4. opolskie 71 71 100,00 53,44
5. podlaskie 118 118 100,00 45,38
6. świętokrzyskie 102 102 100,00 49,17
7. wielkopolskie 226 226 100,00 98,62
8. zachodniopomorskie 113 113 100,00 73,48
9. lubelskie 213 212 99,53 55,94
10. kujawsko-pomorskie 144 137 95,14 61,81
11. dolnośląskie 169 153 90,53 40,18
12. śląskie 167 147 88,02 56,48
13. małopolskie 182 154 84,62 11,86
14. podkarpackie 160 132 82,50 23,88
15. pomorskie 123 57 46,34 22,74
16. warmińsko-mazurskie 116 36 31,03 5,31

 

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach kukurydzy na kiszonkę Odnotowano ją w 2231 gminach Polski (90,07% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 539 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją we wszystkich województwach na powierzchni 57,23% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 4.

Tab. 4. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę

Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 95,19
2. łódzkie 177 177 100,00 95,31
3. mazowieckie 314 314 100,00 74,46
4. opolskie 71 71 100,00 53,44
5. podlaskie 118 118 100,00 45,38
6. świętokrzyskie 102 102 100,00 49,17
7. wielkopolskie 226 226 100,00 98,62
8. zachodniopomorskie 113 113 100,00 73,48
9. lubelskie 213 212 99,53 55,94
10. kujawsko-pomorskie 144 137 95,14 61,81
11. dolnośląskie 169 153 90,53 40,18
12. śląskie 167 147 88,02 56,48
13. małopolskie 182 154 84,62 11,86
14. podkarpackie 160 132 82,50 23,88
15. pomorskie 123 57 46,34 22,74
16. warmińsko-mazurskie 116 36 31,03 5,31

 

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano również w uprawach krzewów owocowych Wystąpiła 2149 gminach Polski (86,76% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 522 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano jąwe wszystkich województwach na powierzchni 61,36% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy wśród krzewów owocowych w poszczególnych województwach przedstawia tab. 5.

Tab. 5. Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych

Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 99,25
2. łódzkie 177 177 100,00 97,39
3. mazowieckie 314 314 100,00 80,21
4. opolskie 71 71 100,00 68,53
5. wielkopolskie 226 226 100,00 99,82
6. zachodniopomorskie 113 113 100,00 81,69
7. świętokrzyskie 102 101 99,02 58,10
8. lubelskie 213 210 98,59 64,22
9. podlaskie 118 112 94,92 42,84
10. kujawsko-pomorskie 144 128 88,89 65,26
11. dolnośląskie 169 147 86,98 51,35
12. śląskie 167 138 82,63 62,62
13. podkarpackie 160 127 79,38 24,98
14. małopolskie 182 144 79,12 15,20
15. pomorskie 123 46 37,40 21,95
16. warmińsko-mazurskie 116 13 11,21 0,54

 

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach roślin strączkowych. Odnotowano ją w 2104 gminach Polski (84,94% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 554 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją we wszystkich województwach na powierzchni 56,166% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 6.

Tab. 6. Zasięg suszy w uprawach roślin strączkowych

Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 98,61
2. łódzkie 177 177 100,00 96,31
3. opolskie 71 71 100,00 58,83
4. wielkopolskie 226 226 100,00 99,60
5. zachodniopomorskie 113 113 100,00 68,78
6. mazowieckie 314 313 99,68 73,49
7. lubelskie 213 209 98,12 56,83
8. świętokrzyskie 102 100 98,04 49,63
9. podlaskie 118 104 88,14 32,20
10. kujawsko-pomorskie 144 125 86,81 59,73
11. dolnośląskie 169 142 84,02 44,01
12. śląskie 167 136 81,44 57,16
13. podkarpackie 160 123 76,88 23,40
14. małopolskie 182 138 75,82 11,79
15. pomorskie 123 41 33,33 18,59
16. warmińsko-mazurskie 116 4 3,45 0,05

 

Suszę rolniczą odnotowano w uprawach warzyw gruntowych. Wystąpiła w 1866 gminach Polski (75,33 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 613. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 43,55% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawiatab. 7.

Tab. 7. Zasięg suszy w uprawach warzyw gruntowych

Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 93,53
2. łódzkie 177 177 100,00 83,34
3. wielkopolskie 226 226 100,00 96,86
4. opolskie 71 70 98,59 41,65
5. zachodniopomorskie 113 109 96,46 42,50
6. lubelskie 213 202 94,84 41,14
7. świętokrzyskie 102 90 88,24 34,35
8. mazowieckie 314 271 86,31 52,20
9. śląskie 167 131 78,44 45,35
10. dolnośląskie 169 130 76,92 32,32
11. kujawsko-pomorskie 144 109 75,69 42,65
12. małopolskie 182 109 59,89 7,74
13. podkarpackie 160 88 55,00 18,36
14. podlaskie 118 49 41,53 13,04
15. pomorskie 123 23 18,70 8,74

 

Suszę rolniczą odnotowano w uprawach tytoniu. Wystąpiła w 1834 gminach Polski (74,04 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 598. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 48,70% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 8.

Tab. 8. Zasięg suszy w uprawach tytoniu

Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 98,65
2. łódzkie 177 177 100,00 94,08
3. wielkopolskie 226 226 100,00 99,26
4. opolskie 71 69 97,18 58,99
5. lubelskie 213 201 94,37 52,07
6. zachodniopomorskie 113 105 92,92 47,67
7. świętokrzyskie 102 88 86,27 38,23
8. mazowieckie 314 269 85,67 55,88
9. śląskie 167 131 78,44 53,29
10. dolnośląskie 169 130 76,92 43,07
11. kujawsko-pomorskie 144 107 74,31 48,49
12. małopolskie 182 102 56,04 8,88
13. podkarpackie 160 83 51,88 19,78
14. podlaskie 118 43 36,44 12,47
15. pomorskie 123 21 17,07 8,95

 

W tym okresie raportowania od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r. zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 1833 gminach Polski (74,00% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 336 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 42,88% gruntów ornych.Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 9.

Tab. 9. Zasięg suszy w uprawach zbóż jarych

Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 94,15
2. łódzkie 177 177 100,00 84,55
3. wielkopolskie 226 226 100,00 97,45
4. opolskie 71 69 97,18 44,98
5. lubelskie 213 201 94,37 39,54
6. zachodniopomorskie 113 105 92,92 37,63
7. świętokrzyskie 102 88 86,27 33,12
8. mazowieckie 314 269 85,67 50,52
9. śląskie 167 131 78,44 45,32
10. dolnośląskie 169 130 76,92 33,20
11. kujawsko-pomorskie 144 107 74,31 41,34
12. małopolskie 182 101 55,49 7,08
13. podkarpackie 160 83 51,88 17,35
14. podlaskie 118 43 36,44 11,35
15. pomorskie 123 21 17,07 7,93

 

Susza rolnicza wystąpiła także w uprawach truskawek. Odnotowano ją w 1623 gminach Polski (65,52% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 490. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 35,32% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 10.

Tab. 10. Zasięg suszy w uprawach truskawek

Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 87,58
2. łódzkie 177 177 100,00 78,70
3. wielkopolskie 226 226 100,00 92,55
4. opolskie 71 67 94,37 32,26
5. lubelskie 213 193 90,61 32,02
6. mazowieckie 314 242 77,07 37,61
7. śląskie 167 120 71,86 41,74
8. świętokrzyskie 102 73 71,57 24,06
9. dolnośląskie 169 118 69,82 27,69
10. zachodniopomorskie 113 76 67,26 20,67
11. kujawsko-pomorskie 144 85 59,03 28,79
12. małopolskie 182 70 38,46 4,80
13. podkarpackie 160 61 38,12 12,46
14. podlaskie 118 22 18,64 4,27
15. pomorskie 123 11 8,94 3,18

 

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach chmielu. Wystąpiła w 1602 gminach Polski (64,68 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił w tych uprawach wzrost z wystąpieniem suszy o 830 gmin. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 33,94% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 11.

Tab. 11. Zasięg suszy w uprawach chmielu

Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 84,06
2. łódzkie 177 177 100,00 77,43
3. wielkopolskie 226 226 100,00 90,35
4. opolskie 71 67 94,37 31,99
5. lubelskie 213 191 89,67 30,96
6. mazowieckie 314 239 76,11 34,92
7. śląskie 167 120 71,86 40,97
8. świętokrzyskie 102 71 69,61 22,59
9. dolnośląskie 169 117 69,23 26,61
10. zachodniopomorskie 113 73 64,60 18,82
11. kujawsko-pomorskie 144 82 56,94 26,87
12. małopolskie 182 68 37,36 4,42
13. podkarpackie 160 58 36,25 11,47
14. podlaskie 118 21 17,80 3,95
15. pomorskie 123 10 8,13 2,57

 

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano w dalszym ciągu w uprawach zbóż ozimych. Wystąpiła 1601 gminach Polski (64,63% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 287 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 32,63% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy wśród zbóż ozimych w poszczególnych województwach przedstawia tab. 12.

Tab. 12. Zasięg suszy w uprawach zbóż ozimych

Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 81,79
2. łódzkie 177 177 100,00 76,43
3. wielkopolskie 226 226 100,00 89,02
4. opolskie 71 67 94,37 31,72
5. lubelskie 213 191 89,67 29,37
6. mazowieckie 314 239 76,11 32,01
7. śląskie 167 120 71,86 39,30
8. świętokrzyskie 102 71 69,61 20,97
9. dolnośląskie 169 117 69,23 25,56
10. zachodniopomorskie 113 73 64,60 16,93
11. kujawsko-pomorskie 144 82 56,94 24,81
12. małopolskie 182 67 36,81 4,07
13. podkarpackie 160 58 36,25 10,88
14. podlaskie 118 21 17,80 3,95
15. pomorskie 123 10 8,13 2,09

 

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach ziemniaka. Wystąpiła w 1580 gminach Polski (63,79 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił w tych uprawach wzrost z wystąpieniem suszy o 940 gmin. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 33,47% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 13.

Tab. 13. Zasięg suszy w uprawach ziemniaka

Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 87,04
2. łódzkie 177 177 100,00 77,96
3. wielkopolskie 226 226 100,00 92,15
4. opolskie 71 67 94,37 31,81
5. lubelskie 213 190 89,20 29,85
6. mazowieckie 314 237 75,48 32,74
7. śląskie 167 118 70,66 39,86
8. dolnośląskie 169 116 68,64 26,96
9. świętokrzyskie 102 70 68,63 20,96
10. zachodniopomorskie 113 71 62,83 17,00
11. kujawsko-pomorskie 144 79 54,86 25,21
12. podkarpackie 160 56 35,00 10,64
13. małopolskie 182 60 32,97 3,98
14. podlaskie 118 21 17,80 3,68
15. pomorskie 123 10 8,13 2,06

 

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach drzew owocowych. Wystąpiław 1466 gminach Polski (59,18% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 560. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 28,00% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawiatab. 14.

Tab. 14. Zasięg suszy w uprawach drzew owocowych

Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 77,78
2. łódzkie 177 177 100,00 67,22
3. wielkopolskie 226 226 100,00 84,41
4. opolskie 71 66 92,96 30,62
5. lubelskie 213 174 81,69 21,56
6. mazowieckie 314 223 71,02 24,44
7. śląskie 167 112 67,07 31,70
8. dolnośląskie 169 111 65,68 22,65
9. świętokrzyskie 102 59 57,84 15,95
10. zachodniopomorskie 113 53 46,90 11,03
11. kujawsko-pomorskie 144 65 45,14 20,85
12. podkarpackie 160 44 27,50 7,01
13. małopolskie 182 50 27,47 2,21
14. podlaskie 118 17 14,41 2,52
15. pomorskie 123 7 5,69 1,37

 

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach buraka cukrowego. Wystąpiła w 1067 gminach Polski (43,08% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił w tych uprawach wzrost z wystąpieniem suszy o 843 gminy. Odnotowano ją w 14 województwach na powierzchni 15,82% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 15.

Tab. 15. Zasięg suszy w uprawach buraka cukrowego

Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. wielkopolskie 226 226 100,00 56,29
2. lubuskie 82 81 98,78 44,47
3. łódzkie 177 173 97,74 34,73
4. opolskie 71 62 87,32 21,14
5. dolnośląskie 169 88 52,07 15,58
6. śląskie 167 86 51,50 17,69
7. lubelskie 213 107 50,23 11,45
8. mazowieckie 314 126 40,13 9,43
9. świętokrzyskie 102 33 32,35 2,57
10. kujawsko-pomorskie 144 40 27,78 15,10
11. zachodniopomorskie 113 21 18,58 5,54
12. małopolskie 182 14 7,69 0,84
13. podkarpackie 160 8 5,00 1,01
14. pomorskie 123 2 1,63 0,13

 

W czerwcu było bardzo ciepło. Najcieplej było w południowo-zachodniej części kraju z temperaturą powietrza od 22 do ponad 23°C (cieplej o ponad 6°C w stosunku do normy wieloletniej). Najchłodniej było w północnej i południowej części Polski od 19 do 22°C ale i na tych terenach było cieplej od normy od 3 do 6°C.

Pierwsza i druga dekada lipca były chłodne, natomiast trzecia była już cieplejsza. W pierwszej dekadzie najzimniej było w północnej części Polski z temperaturą od poniżej 14,5 do 16°C. W części południowej było nieco cieplej od 16 do 19°C. Najcieplej było na Pogórzu Karpackim z temperatura minimalnie przekraczającą 19°C. Natomiast w drugiej dekadzie tego miesiąca najzimniej było we wschodnich terenach kraju od 16 do 17°C a najcieplej w zachodnich obszarach Polski od 17 do 18°C. Trzecia dekada tego miesiąca najcieplejsza była w zachodniej części kraju od 22 do ponad 23°C, a najzimniej, ale również ciepło, było w północno-wschodniej Polsce od 19 do 20°C.

W czerwcu na przeważającym obszarze kraju notowano niskie opady atmosferyczne. Szczególnie małe od poniżej 10 do 20 mm wystąpiły na Pojezierzu Wielkopolskim, Nizinie Wielkopolskiej, Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej oraz w Kotlinie Sandomierskiej. Na tych terenach stanowiły od 20 do 30% normy wieloletniej. Stosunkowo wysokie opady notowano w północno-wschodniej części Polski od 60 do ponad 110 mm, stanowiące od 100 do ponad 130% normy. Na przeważającym obszarze kraju notowano opady od 20 do 60 mm wynoszące od 30 do 100% normy.

W pierwszej i trzeciej dekadzie lipca opady były bardzo zróżnicowane. W północnej części kraju w pierwszej dekadzie oraz w południowo-wschodnich terenach Polski w trzeciej dekadzie notowano opady od 15 do nawet ponad 50 mm. Natomiast w części środkowej opady wynosiły od 5 do 15 mm. W południowych obszarach kraju w pierwszej dekadzie oraz w północno-zachodnich obszarach Polski w trzeciej dekadzie tego miesiąca notowano opady wynoszące nawet poniżej 5 mm. Natomiast w drugiej dekadzie tego miesiąca opady w całej Polsce były bardzo małe od poniżej 5 do 10 mm. Jedynie w południo-zachodnich rejonach kraju oraz na terenie gór notowano nieco większe opady od 10 do 30 mm.

W ostatnich okresach sześciodekadowych odnotowano bardzo duży deficyt wody. Jest to kolejny już okres z niedoborem wody dla roślin uprawnych. Deficyt wody na wielu obszarach kraju powiększył się od 20 do 30 mm, a w niektórych terenach nawet o ponad 40 mm. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania, podobnie jak 10 dni temu, nastąpił znaczny wzrost liczby gmin z suszą we wszystkich monitorowanych uprawach w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Wzrost ten wynosił od 287 gmin w przypadku zbóż ozimych po 940 w uprawach ziemniaka. Suszą objęte są wszystkie województwa kraju oraz wszystkie monitorowane grupy i gatunki upraw.

Dyrektor

Prof. dr. hab. Wiesław Oleszek

Opracowali:

Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. nadaw.

Dr hab. Rafał Pudełko

Dr Katarzyna Żyłowska

Dr Jan Jadczyszyn

Mgr Piotr Koza

Mgr Elżbieta Wróblewska

Mgr Agata Nowak

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *