Wciąż można składać wnioski na modernizację, a nabór na zalesianie się zakończył

Jeszcze do 19 sierpnia 2021 r. o wsparcie w ramach PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy zainteresowani modernizacją gospodarstw rolnych. Wyjątkowo w tym samym terminie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach wszystkich obszarów tego poddziałania:

– rozwój produkcji prosiąt (obszar A);

– rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B);

– rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C);

– inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D);

– nawadnianie w gospodarstwie.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je składać osobiście, przez upoważnioną osobę, przesłać rejestrowaną przesyłka pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Według aktualnego stanu w trwającym od 21 czerwca naborze zarejestrowano łącznie 580 wniosków na kwotę ponad 108,7 mln zł.

Więcej informacji – otwórz

Dokumenty aplikacyjne obszary A, B, C, D – otwórz

Dokumenty aplikacyjne inwestycje w nawadnianie – otwórz

Z kolei w trwającym od 1 czerwca br. naborze wniosków na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych z budżetu PROW 2014-2020 o dofinansowanie można się było starać do 2 sierpnia 2021 r. Do Agencji wpłynęło – według wstępnych danych – blisko 180 wniosków o przyznanie wsparcia w wysokości ok. 2,62 mln zł. Rolnicy deklarują, że posadzą las na powierzchni ok. 200 ha.

ARiMR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *