Wątpliwości związane z szacowaniem strat spowodowanych przez suszę

Wciąż nie wszędzie działają gminne komisje suszowe.

Mając na uwadze wytyczne resortu rolnictwa, w których zapisano warunek, że straty spowodowane przez suszę można szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym wystąpiła susza, a jednocześnie daje się możliwość szacowania szkód, jeżeli monitoring potwierdza wystąpienie suszy w uprawach o analogicznych wymaganiach wodnych – Zarząd KRIR zwrócił uwagę resortowi rolnictwa, że wiele gmin (pomimo, że susza była) – nie powołało Komisji szacujących z uwagi na brak takich wskaźników w KBW. W związku z tym Zarząd KRIR poprosił o jednoznaczną wykładnię w tej sprawie.

Dodatkowo, członkowie Komisji szacujących zgłaszają problemy z interpretacją analogicznych wymagań wodnych w przypadku roślin, dla których nie jest prowadzony monitoring suszy. Zarząd KRIR zaproponował, aby w tej sytuacji Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) na zlecenie resortu rolnictwa pilnie opracował katalog wszystkich upraw w Polsce, a które nie zostały uwzględnione w monitoringu,  z przyporządkowanymi wymaganiami wodnymi do roślin, dla których taki monitoring prowadzony jest.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *