Walne Zgromadzenie Członków PIGMiUR

Odbyło się coroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Frekwencja dopisała, reprezentowanych było niemal 80% członków.

Zgromadzenie rozpoczęło się od prezentacji działań statutowych i wystawienniczych Izby. Następnie uczestnicy zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz zajęli się istotnymi zmianami struktury członkowskiej Izby. Zmiany są bardzo daleko idące. Dotychczas istniały dwa pełnoprawne rodzaje członkostwa: zwyczajne i nadzwyczajne. Już taka konstrukcja była niespotykana w innych tego typu organizacjach. A teraz pojawia się trzeci rodzaj członkostwa: członek standardowy. Ten rodzaj członkostwa adresowany jest do firm (nie tylko z branży maszyn i urządzeń rolniczych) nie zainteresowanych rabatami na Wystawach AGRO SHOW a chcących uczestniczyć w życiu Izby. Niskie wpisowe i niewysoka składka przewidziane dla członków standardowych stanowią zaproszenie dla takich firm. Więcej szczegółów niebawem na naszej stronie internetowej.

Walne zgromadzenie było okazją do spotkania całej branży i omówienia zagadnień, które są dla niej istotne. Członkowie PIGMiUR podczas spotkania, tradycyjnie wymieniali doświadczenia i dyskutowali na ważne dla branży tematy.

Kolejne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych odbędzie się wiosną 2018 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *