W Wielkopolsce szkolenia z wzajemnej zgodności

Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z partnerami organizuje bezpłatne szkolenia pn. „Normy i wymogi wzajemnej zgodności”. Szkolenia odbędą się w każdym powiecie województwa wielkopolskiego.

Program szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:

    Zasada wzajemnej zgodności (cross compliance), a płatności bezpośrednie i płatności obszarowe w ramach PROW.
        Podstawy prawne, instytucje kontrolne
        Rodzaje płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach PROW
    Środowisko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej
        Normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska
        Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
        Ochrona dzikiego ptactwa
    Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy Prawo wodne.
    Zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt i zdrowotność roślin (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii problematycznych takich jak: zgłaszanie zdarzeń, prawidłowe prowadzenie dokumentacji)
        Identyfikacja i rejestracja zwierząt
        Zdrowie zwierząt
        Zdrowotność roślin
        Bezpieczeństwo pasz
        Bezpieczeństwo żywności
    Dobrostan zwierząt.

W szkoleniu mogą wziąć udział rolnicy, właściciele lasów, domownicy rolnika oraz osoby zatrudnione w gospodarstwach. Zainteresowanych udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu z biurami powiatowymi WIR. Liczba osób mogących uczestniczyć w szkoleniu jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Dane kontaktowe biur znajdują się na stronie internetowej www.wir.org.pl/biurawir .
Poniżej zamieszczamy harmonogram szkoleń.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *