W tym roku eksport żywności może wynieść 30 mld euro

W tym roku wartość zagranicznej sprzedaży żywności może zbliżyć się do 30 mld euro – ocenił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dodał, że o ponad 10 proc. wzrósł eksport do największego odbiorcy polskich produktów – Niemiec.

Patrząc na dynamikę wzrostu wartości eksportu żywności z pierwszej połowy tego roku, która wyniosła prawie 6 proc. oraz biorąc pod uwagę to, że największa wartość eksportu przypada na miesiące sierpień-listopad, w tym roku możemy zbliżyć się do 30 mld euro – powiedział Ardanowski.

Jak zauważył, pierwsze półrocze przyniosło ponad 10 proc. wzrost wartości eksportu do naszego najbliższego sąsiada Niemiec, a to jest istotne, gdyż na ten kraj przypada 23 proc. wartości całego naszego eksportu rolno-spożywczego. Jeszcze bardziej wzrosła wartość wywozu polskiej żywności do Holandii – o ponad 16 proc.

Z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wynika że w pierwszej połowie 2018 r., wartość eksportu osiągnęła 13,9 mld euro i była o 5,3 proc. większa niż przed rokiem, a importu 9,7 mld euro (wzrost o 2,4 proc.). Nadwyżka eksportu nad importem zwiększyła się z 3,7 do 4,1 mld euro.

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., dynamika obrotów handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi zmalała.

W handlu zagranicznym towarami rolno-spożywczymi dominują produkty przetworzone. W strukturze towarowej polskiego eksportu żywności znaczną pozycję zajmuje mięso i jego przetwory, które stanowią 22 proc. całego wywozu.

Według biura analiz i strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w I połowie br. wywieziono 715 tys. ton mięsa czerwonawego o 3 proc. więcej niż rok wcześniej uzyskując 1,9 mld zł (6 proc. więcej). Bardzo wzrósł eksport drobiu – o 15 proc. osiągając 628 tys. ton. Wartość sprzedaży wyniosła 1,1 mld zł (22 proc. więcej).

Wzrósł ponadto eksport tytoniu i wyrobów tytoniowych o 7 proc. , produktów mlecznych o 1 proc. oraz produktów zbożowych – o 0,4 proc.

Polskie produkty kupują głównie kraje UE (82 proc. eksportu), sprzyja temu dobra koniunktura w UE. Największym ich odbiorcą są Niemcy (23 proc. eksportu), Wielka Brytania (9 proc.) i Holandia (7 proc.) Do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw trafiło 5 proc. eksportu, a do USA – 2 proc.

W opinii analityków IERiGŻ, w drugiej połowie 2018 r. i w pierwszej połowie 2019 r., decydujący wpływ na eksport produktów rolno-spożywczych będą miały m.in. powolny wzrost gospodarczy u największych odbiorców polskich produktów, utrudnienia wynikające z rosyjskiego embarga, ograniczenia ze względu na wystąpienie afrykańskiego pomoru świń, a także zmiany cen na światowych rynkach i wahania kursu złotego.

Zdaniem analityków Instytutu, w drugiej połowie 2018 r. i w pierwszej połowie 2019 r. dynamika eksportu zmniejszy się. W tym roku wzrośnie eksport większości produktów zwierzęcych, a produktów roślinnych może być na zbliżonym poziomie jak w 2017 r. Zwiększy się wywóz przede wszystkim tytoniu i papierosów, wód i napojów bezalkoholowych, roślin ozdobnych, ziemniaków, przetworów warzywnych, zbożowych, a zmaleje zbóż, owoców i warzyw, cukru, olejów oraz przetworów owocowych.

Dynamika wzrostu importu będzie znacznie mniejsza niż dynamika wzrostu eksportu. Wzrośnie przywóz mięsa i produktów mięsnych oraz produktów mleczarskich, a zmaleje żywych zwierząt. Większy będzie import większości produktów roślinnych, w tym produktów ogrodnictwa i sadownictwa, przetworów zbożowych, alkoholi, wód i napojów gazowanych, przetworów warzywnych oraz śrut i makuchów.

IERiGŻ szacuje, że w całym 2018 r. wpływy z eksportu mogą się zwiększyć się o 4,3 proc. do 29,0 mld euro, a wydatki na import o 1,9 proc. do 19,6 mld euro. Nadwyżka w handlu produktami rolno-spożywczymi w 2018 r. jest szacowana na 9,4 mld euro wobec 8,5 mld euro w 2017 r.

Przewiduje się, że wartość eksportu produktów rolno-spożywczych w pierwszej połowie 2019 r. może osiągnąć około 14,6 mld euro i być o ponad 5 proc. większa od wartości z pierwszej połowy 2018 r. Wydatki na import wzrosną o prawie 2 proc, do 9,9 mld euro. Dodatnie saldo obrotów może ukształtować się w granicach 4,7 mld euro, wobec 4,1 mld euro w analogicznym okresie 2018 r.

wGospodarce, PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *