W sprawie upraw maku niskomorfinowego

Zarząd KRIR popierając wniosek zgłoszony podczas V Konferencji  Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, która odbyła się w Krakowie w dniach 9-10 marca 2017 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o uproszczenie przepisów  dotyczących uprawy maku niskomorfinowego „na własne potrzeby” w gospodarstwie, na powierzchni nie przekraczającej 0,01 ha.

Obecnie obowiązujące przepisy są zbyt skomplikowane i mają wydłużoną drogę decyzyjną. Takim uproszeniem byłaby możliwość zgłoszenia uprawy maku niskomorfinowego do wójta/ burmistrz a niszczenie słomy makowej odbywałoby się w obecności sołtysa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *