W sprawie punktacji dotyczącej dzierżaw ZWRSP

Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas X Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji w dniu 27 listopada 2017 r. zwrócił się do Dyrektora Generalnego KOWR Witolda Strobla w sprawie punktacji dotyczącej dzierżaw ziemi z Zasobu WRSP.

Zarząd KRIR podziękował Dyrektorowi za spotkanie z Dyrektorami Oddziałów Terenowych KOWR i Prezesami Wojewódzkich Izb Rolniczych, które odbyło się 13 grudnia 2017 r. w siedzibie KOWR oraz zawnioskował, aby kryteria i sprawy związane z obrotem ziemią z Zasobu były dopracowane na spotkaniach w poszczególnych województwach. Zarząd KRIR podkreślił wagę dodatkowych i ważkich kryteriów ustalonych na poziomie wojewódzkim, zgodnie z polityką rolną ukierunkowaną na regiony i różnicami wynikającymi z rolnictwa w różnych województwach Polski. Podczas tych ustaleń powinno się mieć na uwadze stanowisko KRIR dotyczące przyjętej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa punktacji dotyczącej dzierżaw ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wnioski (wymienione poniżej) przyjęte podczas X posiedzenia KRIR, 27 listopada 2017 r.:

1) regionalizacja kryteriów i dostosowanie ich do warunków poszczególnych województw (jak obowiązywały wcześniej) dopracowane na poziomie województw,

2) przy przetargach ofertowych – zgodnie z zaleceniem NIK – powinno być stosowane dążenie (wyrażone w punktacji) do powiększania gospodarstw o powierzchni powyżej 1,5 krotności średniej wojewódzkiej i te gospodarstwa powinny otrzymywać maksymalną ilość punktów, a od 1,5 krotności średniej wojewódzkiej do 300 ha zastosować punktację proporcjonalnie mniejszą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *