W sprawie kar dla rolników za nieprzestrzeganie Prawa wodnego

Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozowju wsi w sprawie kar dla rolników za nieprzestrzeganie programu działań mającego na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu ich zanieczyszczeniu, w związku z podpisaniem przez Prezydenta RP  ustawy Prawo wodne.

Przepisy nowej ustawy Prawo wodne dotyczące rolników mają wejść dzień po ogłoszeniu ustawy. W związku z tym, Zarząd KRIR wyraził zaniepokojenie możliwością karania rolników za niespełnianie wymogów przedstawionych w ustawie.

Samorząd rolniczy zawnioskował o włączenie przedstawiciela izb rolniczych do prac nad programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu ich zanieczyszczeniu.

Izby rolnicze  zawnioskowały również do ministra rolnictwa o przygotowanie projektów aktów wykonawczych w porozumieniu z ministrem środowiska, i po skonsultowaniu z samorządem rolniczym, które byłyby jak najmniej obciążające dla rolników. Podkreślono, że należy również przewidzieć okresy przystosowawcze dla gospodarstw rolnych oraz zaplanować środki finansowe z budżetu państwa lub Unii Europejskiej.

 

 

 

 

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *