W sprawie broszury dot. sankcji grożących za dokonanie nielegalnego uboju zwierzęcia gospodarskiego

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wnioski zgłoszone przez Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej wniósł do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o przygotowanie przez Główny Inspektorat Weterynarii broszury zawierającej kompleksową informację na temat sankcji grożących za dokonanie nielegalnego uboju zwierzęcia gospodarskiego, przewidzianych zarówno w aktualnie obowiązującej ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (dz. U. z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.), jak również w oparciu o planowaną jej nowelizację.

Przedstawiony wniosek jest skierowany w związku z coraz liczniejszymi głosami społeczności rolniczej zaniepokojonej zmianami ww. ustawy w kierunku zaostrzenia kar za ubicie własnego zwierzęcia gospodarskiego, w tym m.in. karą konfiskaty mienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *