W Opolskiem zaskoczenie: susza jest, ale jej nie ma?

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski. W czwartym okresie raportowania stwierdzono suszę rolniczą w Polsce wśród wszystkich monitorowanych upraw: zbóż jarych, zbóż ozimych, roślin bobowatych, krzewów owocowych, warzyw gruntowych, truskawek, tytoniu, drzew owocowych, rzepaku i rzepiku, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, chmielu, ziemniaka, buraka cukrowego. Jednak suszy w tych uprawach nie stwierdzono w województwie opolskim.

Rolnicy są rozgoryczeni, bo susza de facto wystąpiła w ich uprawach, ale z uwagi na obowiązujące przepisy, strat spowodowanych przez suszę nie można u nich  szacować, gdyż na danym terenie zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym nie wystąpiła susza.

W związku z powyższym, 17 lipca 2018 r. Zarząd KRIR przekazał resortowi rolnictwa wniosek Walnego Zgromadzenia  Izby Rolniczej w Opolu oraz zwrócił  się do ministra rolnictwa opracowanie innego nowatorskiego rozwiązania tej trudnej sytuacji oraz zmiany sposobu ogłaszania suszy, poprzez metody zdalne oparte na zdjęciach satelitarnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *