W marcu rusza Platforma Żywnościowa

Od 1 marca 2020 r. rusza Platforma Żywnościowa. To pionierskie rozwiązanie na polskim rynku, wprowadzające standardy obrotu giełdowego towarami rolno-spożywczymi.

W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 26 lutego br. odbyła się konferencja prasowa dotycząca uruchomienia od 1 marca br. Platformy Żywnościowej. Przez pół roku (od marca do końca sierpnia br.) będzie trwał pilotaż systemu. Transakcje będą dotyczyły pszenicy, na którą będą zawierane kontrakty typu spot tj. rozliczane po aktualnych cenach z natychmiastową dostawą towaru. W fazie pilotażu będzie można kupić trzy rodzaje pszenicy: o bardzo wysokich paramentach jakościowych, konsumpcyjną i paszową.

Handel będzie odbywał się w formie elektronicznej poprzez Domy Maklerskie i System Magazynów Autoryzowanych świadczących usługi magazynowania lub nieświadczących usługi przechowywania. W obrocie towarowym bierze udział także Izba Rozliczeniowa, która prowadzi rozliczenia finansowe między stronami transakcji.

Projekt przewiduje także sprzedaż aukcyjną, która została wprowadzona dodatkowo, po konsultacjach z rynkiem, i skierowana do tych podmiotów, które będą sprzedawały przez własne magazyny autoryzowane.

W konferencji uczestniczyli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Instrumentów Finansowania Rozwoju Gospodarczego Państwa Artur Soboń, Prezes Zarządu GPW Marek Dietl oraz Zastępca Dyrektora Generalnego  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Wojciech Kędzia.

Podczas wydarzenia Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że Platforma Żywnościowa to początek porządkowania i budowania uczciwego rynku rolnego. – Daje ona możliwość uzyskania odpowiedniej, takiej jaka jest na rynku ceny i jednocześnie jest gwarancją pewności transakcji – podkreślił Minister. Poinformował, że uczestnikami rynku mogą być zarówno duzi producenci, jak też i mali, ale dobrze zorganizowani w ramach grup producenckich czy spółdzielni. Szef resortu z uznaniem podkreślił szybki przebieg prac jakie wykonały: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Giełda Papierów Wartościowych.

Wojciech Kędzia zwrócił uwagę, że Platforma Żywnościowa jako mechanizm stworzony do obrotu produktami rolnymi ma być bezpiecznym, wiarygodnym i transparentnym sposobem zawierania transakcji.  Ponadto ma zapewniać równowagę rynkową, wystandaryzowane produkty, gwarancję zapłaty, dotrzymywanie terminów oraz równe traktowanie wszystkich uczestników rynku.

Natomiast Marek Dietl poinformował, że obecnie są procedowane wnioski dwóch domów maklerskich o dopuszczenie do działania na platformie oraz 14 wniosków od magazynów o autoryzacje.  Dodał też, że system jest otwarty i przez okres pilotażu mogą na rynek zgłaszać się nowe podmioty. W okresie tym zarówno Giełda Papierów Wartościowych, jak i Izba Rozliczeniowa nie będą pobierać opłat od uczestników rynku. Prezes Dietl wyjaśnił, że dla giełdy jest to projekt strategiczny i długofalowy. W przyszłości planuje wprowadzenie kontraktów terminowych oraz rozszerzenie asortymentu np. o kukurydzę, rzepak, odtłuszczone mleko w proszku, koncentrat soku jabłkowego, cukier, półtusze wieprzowe.

Projekt Platforma Żywnościowa powstał z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Realizuje go Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Finansuje go Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

 Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do obrotu na Platformie Żywnościowej można znaleźć na stronach: www.tge.pl oraz platformazywnosciowa.com.pl

 

KOWR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *