W Jarocinie nawozy ze ścieków

Na terenie oczyszczalni ścieków w Cielczy (gmina Jarocin) powstaje instalacja, dzięki której z osadów pościekowych będzie odzyskiwany fosfor i azot, a z nich będą wytwarzane nawozy.

Instalacja, której montaż właśnie się rozpoczął, będzie pierwszą w Polsce i naszej części Europy, instalacją do odzysku fosforu z osadów pościekowych. To część nowoczesnej Stacji Odzysku Surowców, która powstaje w tym miejscu.

W Cielczy budowana jest pierwsza w kraju innowacyjna instalacja do odzysku fosforu i azotu z wód pościekowych, a także instalacja hydrolizy oraz biogazu wraz z kogeneracją i odzyskiem energii cieplnej i elektrycznej. – Projekt, który realizujemy, to przedsięwzięcie na miarę XXI wieku – mówi burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. – Powstanie tu nowoczesna stacja odzysku surowców z najnowszymi technologiami z dziedziny oczyszczania ścieków. Nie ma podobnej stacji na wschód od Amsterdamu, u nas będzie pierwsza w tej części Europy.

W Cielczy z osadów ściekowych odzyskiwane będą surowce do produkcji nawozów, będzie też z nich wytwarzany biogaz. – Zadanie chcemy zakończyć uzyskaniem decyzji nawozowej na osady, które po przetworzeniu będzie można stosować jako nawóz do stosowania rolniczego. Fosfor będzie przez 5 lat przekazywany gminie Jarocin, która będzie go wykorzystywać do nawożenia i utrzymania terenów zielonych, np. w parkach czy przy szkołach – mówi Elżbieta Kostka, dyrektor techniczny PWiK Jarocin i kierownik jednostki realizującej projekt.

Modernizacja oczyszczalni pomoże również w wyeliminowaniu problemu uciążliwych zapachów, na które narzekali do tej pory mieszkańcy. Będzie to możliwe dzięki hermetyzacji obiektów. Całkowity koszt inwestycji, która ma zakończyć się w 2020 r., to ponad 110 mln zł.

Modernizacja oczyszczalni jest jednym z sześciu zadań realizowanych w ramach ogromnego projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”. Łączna wartość całego projektu to blisko 256 mln zł. Na jego realizację PWiK w Jarocinie pozyskał dofinansowanie unijne w wysokości 128 mln zł.

 

Kurier PAP

http://kurier.pap.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *