W Budapeszcie o przyszłości WPR

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej, które odbywało się w stolicy Węgier Budapeszcie.

Rozmowy dotyczyły przede wszystkim ubiegłorocznej propozycji Komisji Europejskiej w odniesieniu do przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020.

– Dzisiejsze wystąpienie komisarza Phila Hogana budzi nadzieję, że ostateczna propozycja będzie do przyjęcia przez wszystkich – taka nadzieję wyraził szef polskiego resortu rolnictwa rozpoczynając swoje wystąpienie.

Minister Jurgiel podkreślił przy tym, że

– Aby utrzymać pełną wspólnotowość unijnego budżetu i uniknąć podziału Unii Europejskiej na kraje bogatsze i biedniejsze powinniśmy dążyć do solidarnego finansowania luki, która powstanie po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Polska jest przeciwna działaniom, które mogą doprowadzić do renacjonalizacji Wspólnej Polityki Rolnej.

– Luka budżetowa powinna być zrekompensowana przez zwiększenie budżetu wspólnotowego, a nie przez redukcje polityk – dodał szef polskiej delegacji.

Polska negatywnie też ocenia pomysł współfinansowania płatności bezpośrednich gdyż taki krok byłby zagrożeniem dla funkcjonowania wspólnotowego rynku, zasad równej konkurencji i wspólnotowości tej polityki.

Minister zwrócił uwagę, że w swojej propozycji KE wskazuje kilka ważnych spraw, które powinny być silniej ujęte w nowej WPR i podkreślił, ze takie oczekiwania powinny być wyrażone wobec innych wspólnotowych polityk. Wskazał przy tym, że np. w kwestii transferu wiedzy zmian wymaga program Horyzont. W ocenie ministra Jurgiela jeżeli wszystkie państwa członkowskie mają to realizować to wszystkie muszą mieć równy dostęp do finansowania. W tym kontekście minister sugerował, aby przynajmniej część budżetu tego programu była dostępna na zasadzie kopert finansowych.

Ponadto polski minister podkreślił, że w komunikacie KE brakuje kwestii finansowych, decydujących dla skuteczności WPR, brakuje wyraźnego odniesienia do rosnących potrzeb budżetowych tej polityki.

– Brakuje wyraźnego odniesienia się do kwestii wyrównania płatności bezpośrednich, które nadal są oparte o historyczne poziomy produkcji, chociaż dziś wszyscy rolnicy w Unii Europejskiej muszą wypełniać wszystkie wymogi. Płatności bezpośrednie nie mogą zakłócać warunków konkurencji i powinny być takie same dla wszystkich państw członkowskich – powiedział minister.

Szef polskiego resortu rolnictwa podniósł także kwestię konieczności utrzymania instrumentów tzw. siatki bezpieczeństwa.

Podczas spotkania Ministrów Rolnictwa podpisana została Wspólna Deklaracja Ministrów Rolnictwa Polski, Czech, Węgier, Słowacji i Chorwacji nt. przyszłości żywności i rolnictwa.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *