W Brukseli m.in. na temat negocjacji przyszłej WPR

W dniach 13 i 14 czerwca 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się posiedzenia Prezydiów Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu wziął udział Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Podczas posiedzeń Prezydiów Copa i Cogeca odbyła się wymiana poglądów z posłami do Parlamentu Europejskiego, w tym z posłem De Castro, na temat nowej kadencji Parlamentu Europejskiego oraz jego działalności w zakresie ważnych kwestii dla europejskich rolników i spółdzielni rolniczych. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na negocjacje dotyczące przyszłej WPR, negocjacje handlowe oraz Brexit. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na prace nad budżetem które zostały spowolnione ze względu na Brexit oraz wybory w Austrii. Zdaniem niektórych przedstawicieli będzie to miało również wpływ na reformę WPR. Uczestnicy posiedzenia z zadowoleniem odnieśli się do zaangażowania posła de Castro w działania na rzecz rolników w łańcuchu dostaw żywności w ramach dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk w łańcuchu dostaw żywności życząc również dobrej współpracy w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego.

Prezes Szmulewicz odnosząc się do wypowiedzi związanych z negocjacjami handlowymi Mercosur podkreślił, że w krajach Mrecosur ma miejsce masowe wycinanie lasów tropikalnych co również ma wpływ na zmiany klimatyczne w sensie globalnym. Jest to dodatkowy argument przeciwko podpisaniu tej umowy ponieważ oprócz tego, że umowa ta będzie miała bardzo poważne konsekwencje na rynku Unii Europejskiej to również ze względu na aspekt globalnych zmian klimatu nie powinnyśmy się nią zgadzać.

W trakcie posiedzenia odbyła się również wymiana poglądów z komisarzem Hoganem na temat aktualnych negocjacji w sprawie przyszłej WPR oraz innych kwestii ważnych dla europejskiej branży rolniczej, jak aktualne negocjacje handlowe i Brexit. Komisarz Hogran potwierdził, że pod koniec lipca tego roku ma nadzieję poznać nowych euro posłów COM Agri Parlamentu Europejskiego. W grudniu zeszłego roku państwa członkowskie potwierdziły, że do końca października 2019 roku chcą przyjąć budżet unijny . Komisarz wyraził nadzieję, że budżet będzie przyjęty w tym roku tak aby zapewnić stabilność dochodów rolników unijnych. Potwierdził również, że nowa WPR ma być prostsza dla rolników i w związku z tym Copa-Cogeca ma dużą rolę do odegrania przedstawiając swoje propozycje.

Podczas posiedzenia przyjęto propozycję przedłużenia kadencji Prezydencji Copa 2017-2019 o jeden rok aż do września 2020 roku. Głównym argumentem za przedłużeniem kadencji były ważne decyzje dla rolnictwa, które są aktualnie omawiane na poziomie instytucji unijnych i które wymagają spójnego i stabilnego działania ze strony Copa-Cogeca. Takie przedłużenie kadencji już miało miejsce podczas ostatniej reformy WPR na okres ośmiu miesięcy co pozwoliło na ciągłość w prowadzeniu prac i podejmowaniu decyzji Prezydencji. Uczestnicy posiedzenia wypowiedzieli się na ten temat popierając inicjatywę przedstawioną przez delegację z Włoch. Delegacja z Węgier poprosiła o jasne przedstawienie w statucie Copa-Cogeca procedury dotyczącej możliwości przedłużenia kadencji Prezydencji.

Podczas Prezydiów odbyła się również wymiana poglądów z Josephem Lechnerem, przewodniczącym Geopa-Copa, na temat działalności Geopa-Copa, w tym stosunków z partnerami społecznymi i przedstawicielami UE. W swojej wypowiedzi przewodniczący Geopa-Copa podziękował za zaangażowanie różnych delegacji przy realizacji seminariów oraz zaprosił delegacje do zaangażowania się w dyskusje na temat przyszłych tematów seminariów a dotyczących promowania obszarów wiejskich i atrakcyjności zatrudnienia w rolnictwie.

Podczas dwudniowego zebrania wymieniono również poglądy z Panią Marią-Angeles Benitez-Salas zastępcą Dyrektora Generalnego DG AGRI, Komisja Europejska na temat działalności DG AGRI związanej z badaniami naukowymi i innowacjami. Odnosząc się do kwestii innowacji na obszarach wiejskich prezes Szmulewicz podkreślił, że kwestia dostępu do Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich jest bardzo ważna po to żeby przepływ informacji był szybszy i usprawnił tym samym pracę rolników i innych osób pracujących na obszarach wiejskich. W miastach inwestycje w Internet szerokopasmowy odbywa się dużo łatwiej i szybciej. Operatorzy podejmują wyzwania w tym temacie i infrastruktura jest już przygotowana co ułatwia pracę i czyni ją mniej kosztowną. Natomiast na obszarach wiejskich prace są bardziej kosztowne, wyraźny brak infrastruktury powoduje, że operatorzy z niechęcią podejmują wyzwania inwestycyjne i to właśnie z w związku z tym potrzebne są inwestycje unijne na obszarach wiejskich Unii Europejskiej.

W kwestiach handlowych oraz sytuacji rynkowej Sekretarz Generalny zapoznał zebranych z aktualną sytuacją odnośnie negocjacji handlowych nadmieniając pozytywne aspekty umowy handlowej z Japonią i odnosząc się krytycznie do umowy z Mercosur. Wydaje się, że Komisja Europejska przyspieszyła prace nad umową z Mercosur po to aby zakończyć prace jeszcze w tym roku. Uczestnicy posiedzenia potwierdzili swoje zaniepokojenie tą kwestią o poprosili Sekretariat o wzmocnienie działań lobbingowych w tym zakresie.

W temacie lobbingu w sprawie upraw małoobszarowych Sekretarz Generalny zaapelował do uczestników posiedzenia o wsparcie dla działań Komisarza Hogana i jego inicjatywy dla wsparcia upraw małoobszarowych. Sekretariat podkreślił, że sektory między innymi owoców i warzyw  są narażone na straty z różnych powodów zarówno ekonomicznych, handlowych jak i pogodowych i każdy kraj członkowski może przeznaczyć na ten cel zgodne z jego możliwościami fundusze.

W kwestiach  przyszłej komunikacji w sprawie środków ochrony roślin, oceny strategii ochrony różnorodności biologicznej oraz nowych ram po roku 2020 oraz działań Copa-Cogeca w kwestii zmiany klimatu Sekretariat nadmienił, że komunikacja prasowa dotycząca rolnictwa i stosowania środków ochrony roślin przez jest bardzo agresywna. Sekretariat jest w trakcie przygotowania nowej formy komunikacji w tych tematach precyzując, że nie da pozwolenia dla zakazu stosowania środków aktywnych bez uprzedniego zastąpienia ich innymi środkami aktywnymi. Sekretariat przewiduje wzmożenie aktywności komunikacyjnej w zakresie stosowania środków fitosanitarnych oraz utrzymania ilości aktywnych substancji, które mogą być stosowane w rolnictwie. Szczególnie w kwestii stosowania glifosatu jego zakaz może spowodować poważne konsekwencje nie tylko na rynku unijnym ale również globalnym. Delegacja z Francji poparła komunikat na temat stosowania środków fitosanitarnych w bardziej globalnym kontekście. W zakresie zmian klimatu Sekretariat potwierdził, że prawie wszystkie grupy robocze przygotowały swój wkład do wspólnej opinii na temat zmian klimatu Grupa robocza środowisko będzie kontynuowała prace nad tym dokumentem tak aby przyjąć go na kolejnych Prezydiach we wrześniu 2019 roku. Ponadto Sekretariat planuje opracowanie ulotki która będzie ilustrowała przykłady działań rolników i rolnictwa na rzecz klimatu. Przykłady będą dotyczyły działań ogólnych i szczególnych działań rolników na rzecz środowiska i klimatu.

Podczas posiedzenia Sekretariat przedstawił również informacje na temat prac nad planem budżetowym Copa-Cogeca w związku z Brexitem. Budżet z uwzględnieniem zmian po odejściu brytyjskiej organizacji rolniczej NFU na rok 2020 zostanie przedstawiony na kolejnych Prezydiach Copa-Cogeca we wrześniu br.

Ostatnim tematem omawianym podczas Prezydiów była konferencja Ameryka Północna –Unia Europejska której tegoroczne wydanie odbędzie się we wrześniu w Kopenhadze w Danii. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *