W 2018 roku powstanie „Konstytucja dla rolnictwa”

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel na spotkaniu w KOWR, zapowiedział m.in. ustawę o gospodarstwie rolnym, Pakt dla obszarów wiejskich oraz ustawę finansową dotyczącą ubezpieczeń upraw i zwierząt. Liczy na współpracę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Krajową Radą Izb Rolniczych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel spotkał się z przedstawicielami Krajowej Rady Izb Rolniczych na czele z Prezesem Wiktorem Szmulewiczem oraz kierownictwem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które reprezentował Dyrektor Generalny KOWR – Witold Strobel. Było ono poprzedzone wizytą Zbigniewa Babalskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w której uczestniczyli Dyrektorzy OT KOWR oraz centrali. Dyrektorzy OT przygotowali sprawozdania dotyczące realizacji planów finansowych i rzeczowych w poszczególnych Oddziałach Terenowych. Wiceminister MRiRW apelował o sprawne rozdysponowanie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w którym pozostaje 203,3 tys. ha gruntów do rozdysponowania.  

To samo przesłanie przewodziło spotkaniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Krajową Radą Izb Rolniczych. Minister podkreślił, że należy wyznaczyć kierunki wspólnego działania ministerstwa rolnictwa, KOWR i KRIR. Zwrócił uwagę na rolę KRIR, która opiniuje ustawy dotyczące rolnictwa po konsultacjach z rolnikami w całej Polsce, a następnie przesyła wnioski do MRiRW.  – Przed nami ważne zadania. Jest to przede wszystkim ustawa o gospodarstwie rolnym, czyli tzw. „Konstytucja dla rolników”, Pakt dla obszarów wiejskich oraz sprawa ubezpieczeń upraw i zwierząt. W maju Rada Europejska ogłosi podział środków finansowych w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. Już teraz trwają spotkania ws. przyszłości WPR. Liczę na dobrą współpracę między resortem rolnictwa a KOWR i KRIR. Wszyscy mamy wspólny cel, jakim jest poprawa jakości życia polskich rolników – powiedział Minister Krzysztof Jurgiel. – „Konstytucja dla rolników” ma być ustawą regulującą pozycję rolnika oraz gospodarstwa rolnego w Polsce – dodał.

Dyrektor Generalny KOWR zwrócił uwagę, że samorząd rolniczy najlepiej prezentuje społeczność rolników, dlatego ważne jest, aby relacje między Ośrodkiem a Krajową Radą Izb Rolniczych przebiegały pomyślnie. – Liczę, że dzisiejsze spotkanie to początek owocnego dialogu oraz wspólnego uzgadniania tych kwestii, które są najważniejsze z perspektywy rolników – powiedział Witold Strobel. Tę nadzieję wyraził także Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. – Współpraca między kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Krajową Radą Izb Rolniczych układa się bardzo dobrze. Chcielibyśmy ją przełożyć na wszystkie województwa, aby i tam jednoczyć siły we wspólnym celu – powiedział.

Na koniec Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiadał na pytania uczestników spotkania. Dotyczyły one głównie dzierżawy i sprzedaży gruntów rolnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *