VII Pomorskie Forum Nasienne

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zaprasza na VII Pomorskie Forum Nasienne, które odbędzie się 14 lutego 2020 r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

PROGRAM

Otwarcie Konferencji i przywitanie gości – Andrzej Dolny, Dyrektor PODR w Lubaniu

„Nicienie ziemniaka – objawy, zwalczanie”- dr inż. Andrzej Tomasz Skwiercz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

„Wpływ Agro – Sorb Folium na uprawy polowe”- Tomasz Harciarek, Prezes Agro – Sorb Sp. z o.o., Sp.K.

„Nowe odmiany pszenżyta i pszenicy” – Jakub Ziarniak, HR Strzelce, Sp.z o.o. Grupa IHAR

„Sposoby przeciwdziałania nabywaniu odporności chwastów na substancje czynne herbicydów” – prof. dr hab.Tadeusz Praczyk, Instytut Ochrony Roślin, Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

„Współpraca się opłaca – przykłady dobrych praktyk w ramach funkcjonowania

„Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) – Agnieszka Jereczek, broker innowacji PODR w Lubaniu

Prezentacja Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.Wojciech Tram, ekspert ds. Agro

„Zasady ubiegania się o dofinansowanie do zakupu wapna w ramach ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” – Małgorzata Walendziuk, Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gdańsku

„Platforma żywnościowa – giełdowy rynek towarów rolno – spożywczych ogólne założenia funkcjonowania” – Emilia Pellowska, PODR w Lubaniu

„Odmiany zbóż i kukurydzy hodowli Syngenta na sezon 2020″ – Michał Materka,ekspert Syngenta Polska Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *