Uzupełnij potas jesienią

Potas jest jednym z najważniejszych składników pokarmowych w uprawie buraka cukrowego. Niedobór tego składnika w glebie powoduje duże zmniejszenie plonu, szczególnie w latach o niedostatecznej ilości wody w glebie w czasie intensywnego wzrostu roślin (lipiec–sierpień) dlatego, że potas odpowiada za gospodarkę wodną i transport asymilatów w roślinie. Wymagania buraków cukrowych w zakresie dostępności do potasu są bardzo duże, gdyż np. przy plonie korzeni 60 t/ha rośliny pobierają ok. 360 kg K2O (łącznie z liśćmi). Warunkiem uzyskania wysokich plonów jest zasobność gleby w potas wiosną przynajmniej na poziomie 18-20 mg K20/100 g gleby. Okres jesienny jest dobrym momentem do uzupełnienia tego składnika w glebie – 2/3 dawki niezbędnej pod zakładany plon (1/3 wiosną).  Nawozy naturalne takie jak obornik bydlęcy, świński czy pomiot kurzy są najtańszym źródłem potasu a wykorzystanie tego składnika pokarmowego przez  buraki  w pierwszym roku wynosi ok 50%. Obornik  i inne  nawozy naturalne stałe na gruntach ornych można stosować najpóźniej do 31 października.

LIZ.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *