Utylizacja martwych zwierząt gospodarskich – jak to działa?

Usługi w utylizacji martwych zwierząt gospodarskich w dużej mierze są finansowane przez państwo, to wciąż wielu rolników decyduje się na nieformalną utylizację martwych zwierząt gospodarskich.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie padłe zwierzęta, niezależnie od przyczyny śmierci, należy poddać utylizacji, która powinna być przeprowadzana wyłącznie w miejscach przeznaczonych do tego celu, przez wyspecjalizowane firmy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała umowy na świadczenie usług utylizacyjnych w 2021 r. z 10 firmami z Polsce.

– Pomoc może otrzymać rolnik prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. W konsekwencji utylizacja padłych zwierząt jest dofinansowana i dotyczy kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia zwierząt gospodarskich. Należy pamiętać, że gatunkami zwierząt podlegającymi tej procedurze są bydło, owce, kozy, konie oraz świnie – mówi Wojciech Laskowski, dyrektor handlowy w firmie, która specjalizuje się w utylizacji odpadów zwierzęcych. W ramach umowy z ARiMR swoim działaniem obejmuje województwa warmińsko-mazurskie, mazowieckie i podlaskie.

AdobeStock_162119418.jpeg

Ile to kosztuje?
Jak czytamy na stronie ARiMR, kwota jaką ewentualnie będą zobowiązani zapłacić rolnicy, zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. I tak, Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100% koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz, które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE). Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% kosztów poniesionych przez producenta rolnego. W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

Dzięki długoletniej współpracy z ARiMR firmy utylizacyjne posiadają dofinansowanie na transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt z gospodarstw rolnych, przez co rolnicy mają zapewnioną bezpłatną usługę.
– Odbieramy sztuki specjalistycznym środkiem transportu wyposażonym we wciągarkę oraz wystawiamy dokumenty potwierdzające odbiór padłego zwierzęcia w celu wyrejestrowania go z ewidencji ARiMR. Szybki czas realizacji od momentu zgłoszenia to coś, co wyróżnia nas w tej branży – dodaje Wojciech Laskowski.

AdobeStock_205233156.jpeg

Nielegalna utylizacja = zagrożenie ekosystemu
Padlina może stać się przyczyną skażenia biologicznego wód gruntowych substancjami powstałymi w wyniku rozkładu zwierzęcych tkanek.
Zakopane zwierzęta gospodarskie mogą zostać wykopane przez dzikie zwierzęta, co może prowadzić do porzucenia odpadów na ulice, stając się przyczyną skażenia. Nieutylizowanie zwierząt wiąże się ponadto z ryzykiem rozprzestrzeniania się insektów oraz gryzoni, które zanieczyszczają i zjadają pasze, a także przenoszą groźne choroby, do których zalicza się m.in. trychinozę (włośnicę) oraz salmonellozę.

opublikowani.pl oprac.red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *