Utworzenie marki Polskie Nasiona

W Regietowie odbyło się spotkanie kierownictwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Zarządów Spółek hodowli roślin KOWR, kierownictwa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB i Spółek Grupy IHAR oraz Instytutu Ogrodnictwa, dotyczące wspólnej promocji polskich nasion roślin rolniczych i ogrodniczych w kraju i zagranicą.

Podczas spotkania uczestnicy podjęli inicjatywę zintensyfikowania działań mających na celu promocję odmian roślin rolniczych i ogrodniczych krajowej hodowli. Postanowili oni utworzyć konsorcjum pod nazwą „Grupa Polskie Nasiona”, poprzez które promowany będzie materiał siewny polskiej hodowli w kraju i zagranicą. Inicjatywa zostanie zgłoszona do akceptacji do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Założyciele Grupy jednogłośnie zadeklarowali współpracę w osiągnięciu następujących celów:

– zwiększenia udziału odmian polskiej hodowli w poszczególnych gatunkach na  rynkach nasiennych krajowych i zagranicznych;

– zwiększania wykorzystania przez polskich rolników kwalifikowanego materiału siewnego;

– poszukiwania nowych rynków zagranicznych, na których materiał siewny odmian polskiej hodowli mógłby być konkurencyjny.

Wymiernym efektem działań Grupy na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa będzie utworzenie marki Polskie Nasiona, która zostanie wprowadzona na rynek jako synonim wysokiej jakości krajowego produktu, świadomie poszukiwanego przez polskiego rolnika. Jest to przede wszystkim odpowiedź na szeroką gamę nasion odmian roślin rolniczych i ogrodniczych oferowanych przez koncerny zagraniczne, których cena i jakość nie zawsze idą w parze z  oczekiwaniami polskich rolników.   

Na zaproszenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w spotkaniu w Regietowie wzięli udział także przedstawiciele kierownictwa Państwowej Inspekcji Badania i Ochrony Odmian Republiki Białoruś: Vladimir Bieinia – Dyrektor Państwowej Inspekcji Badania i Ochrony Odmian Republiki Białoruś oraz Tatiana Siemashko – Zastępca Dyrektora Państwowej Inspekcji Badania i Ochrony Odmian Republiki Białoruś ds. ochrony patentowej. W Riegietowie odbyło się polsko-białoruskie posiedzenie w sprawie harmonizacji sprawozdań odmian hodowli krajowej oraz badania, patentowania i licencjonowania odmian roślin rolniczych. Omówiona została procedura rejestracji odmian roślin rolniczych i ogrodniczych na Białorusi oraz przepisy dotyczące eksportu nasion na Białoruś. Spotkanie było następstwem udziału strategicznych Spółek KOWR w targach PRODEXPO 2017 w Mińsku oraz ustaleń posiedzenia polsko-białoruskiej grupy roboczej do spraw współpracy w dziedzinie rolnictwa. Odbyło się ono 25 września 2017 roku w Poznaniu, w którym wziął udział Pan Andrzej Sutkowski – Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR. Ustalenia wspólnego posiedzenia w Regietowie dają perspektywę rozszerzenia współpracy poprzez rejestrację na Białorusi nowych odmian roślin rolniczych i ogrodniczych oraz sprzedaży na rynek białoruski wysokiej jakości nasion odmian krajowej hodowli.

 

KOWR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *