Reklama

Ile już straciłeś przez niekorzystne zjawiska pogodowe?

Zmiany w klimacie są już faktem. I nie jest tu mowa tylko o globalnym ociepleniu. W naszym kraju zmienia się charakterystyka pór roku, przez co występuję więcej i bardziej gwałtownych niekorzystnych zjawisk pogodowych. A to z kolei przekłada się na większe straty w gospodarstwach rolnych. Dlatego też trzeba powoli zacząć się do nowej sytuacji przyzwyczajać i... odpowiednio przygotowywać z sezonu na sezon, aby szkody te były jak najmniejsze.

Szacowanie start – problemy z interpretacją

Na wniosek Izby Rolniczej w Opolu oraz  w związku z licznymi sygnałami rolników o wliczaniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa traw na gruntach ornych do powierzchni upraw rolnych zobligowanych do obowiązkowego ubezpieczenia przy weryfikacji wniosków suszowych, - Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa o udzielenie interpretacji § 13 ust. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Resort rolnictwa o możliwych zmianach w szacowaniu strat

W sierpniu 2018 r. Zarząd KRIR wystąpił do resortu rolnictwa w sprawie rozszerzenia uprawnień komisji ds. szacowania szkód  klęskowych (w uzasadnionych przypadkach) w zakresie zaliczania do szkód w kolumnie 9 wniosku strat w produkcji roślinnej także zbóż przeznaczonych na paszę dla przeżuwaczy oraz odliczania nieponiesionych kosztów tylko w przypadku rzeczywistego braku zbioru.

Rolnicy za zmianami w sposobie szacowania strat po suszy. Ministerstwo odpowiada

Resort rolnictwa podtrzymuje swoje stanowisko, iż straty spowodowane przez suszę można szacować wyłącznie wtedy, gdy na danym terenie lub uprawie wystąpiła susza zgodnie z Klimatycznym Bilansem  Wodnym. Odpowiedź ministerstwa jest reakcją na wiele zgłoszeń samorządów rolniczych w sprawie zakresów szacowania szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy.

Prezes IR w Opolu: W przyszłości reakcja na suszę musi być natychmiastowa

Zmiany klimatyczne są coraz bardziej dotkliwe dla rolników. Największe straty przynoszą susze i nawałnice, które są efektem zmian cyrkulacji mas powietrza na naszej planecie. W wymiarze lokalnym, długie okresy suszy odczuli również opolscy rolnicy. Od lata do wczesnej jesieni trwały zmagania z warunkami pogodowymi, ale też z machiną urzędniczą w kontekście szacowania strat. O rolniczych pomysłach na łagodzenie skutków zmian klimatu rozmawiamy z prezesem Izby Rolniczej w Opolu Herbertem Czają.    

Subskrybuj to źródło RSS
Banner 468 x 60 px