Reklama

Cynk w uprawie kukurydzy

Potencjał plonotwórczy kukurydzy, najważniejszy z produkcyjnego punktu widzenia parametr, zdecydowanie przekracza potencjał zbóż klasycznych. Czynniki środowiskowe i agrotechniczne limitują jednak często jego wykorzystanie. Znajomość specyficznych cech roślin kukurydzy oraz ich potrzeb na każdym etapie rozwoju, a także agrotechniki odpowiedniej dla tego gatunku, umożliwia plantatorowi podjęcie właściwych działań i eliminację czynników stwarzających zagrożenie dla optymalnego plonowania w warunkach danego gospodarstwa. Jednym z podstawowych działań decydujących o powodzeniu w tej uprawie jest prawidłowe nawożenie, w tym odżywianie plantacji mikroelementami.

Jakie odmiany z Saatbau?

Wybrać dobrą odmianę nie jest łatwo. Warto opierać się na tych, które otrzymują nagrody. Hodowla Saatbau za swoją kukurydzę otrzymała Firmowy Hit Roku, a o szczegółach rozmawiamy z Emilią Fink-Podymą.


Siew kukurydzy

Staranne przeprowadzenie siewu nasion jest jednym z najważniejszych elementów współczesnej technologii uprawy kukurydzy. Roślina ta wykazuje stosunkowo dużą wrażliwość na błędy uprawowe popełnione w tym ważnym dla niej okresie, dlatego też jakość siewu w dużym stopniu determinuje wysokość możliwego do uzyskania plonu.


 

Najbardziej optymalnym terminem siewu kukurydzy jest moment, gdy temperatura gleby na głębokości siewu nasion (w zależności od jej stopnia uwilgotnienia: średnio 3-4 cm dla gleb ciężkich oraz 5-6 cm dla gleb lekkich) wynosi około 8°C. W warunkach klimatycznych Polski termin ten przypada zazwyczaj na okres pomiędzy 15 kwietnia a 5 maja. Termin siewu jest również uzależniony od rodzaju uprawianej kukurydzy: odmiany o ziarnie typu flint, które dosyć dobrze znoszą niskie temperatury i posiadają dobry wigor początkowy, można wysiewać nieco wcześniej, natomiast odmiany o ziarnie typu dent, które charakteryzują się wyższymi wymaganiami termicznymi, nie powinny być wysiewane zbyt wcześnie. Zarówno przyspieszony, jak i opóźniony termin siewu nie są korzystne dla kukurydzy. W przypadku siewu wczesnego rośliny wprawdzie lepiej wykorzystują wodę zgromadzoną w glebie w czasie zimy oraz nieco wcześniej kwitną i dojrzewają, ale niska temperatura gleby spowalnia kiełkowanie nasion i przyczynia się do słabszych i mniej wyrównanych wschodów roślin. Natomiast przy siewie opóźnionym rośliny kukurydzy wytwarzają większą masę wegetatywną kosztem opóźnienia rozwoju generatywnego, czyli dojrzewania ziarna, co przyczynia się do ilościowego i jakościowego obniżenia plonu ziarna.

Innym ważnym zagadnieniem jest ilość wysiewu nasion oraz związana z nią docelowa obsada roślin. Odmiany kukurydzy o różnej wczesności, budowie morfologicznej oraz przeznaczeniu często różnią się między sobą pod względem optymalnej obsady, przy której osiągają maksymalne plony. Parametr ten zależy również od takich czynników jak rodzaj gleby, zasobność w składniki pokarmowe i wodę oraz poziom nawożenia. Dlatego też warto dobrze przemyśleć tę kwestię i tak dobrać ilość wysiewu nasion, aby ograniczyć do minimum poziom stresu dla roślin i stworzyć im jak najlepsze warunki do wzrostu i rozwoju.
Odmiany wczesne, które wytwarzają z reguły mniejszą biomasę niż odmiany późniejsze, dobrze tolerują wyższe obsady 75-80 tys. roślin/ha.  Na przykład dla odmiany DKC 3787 (średnio późny mieszaniec) zalecana norma wysiewu wynosi 75-85 tys. roślin/ha. Warto wspomnieć, iż ta odmiana charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem początkowym, a wiosną toleruje niskie temperatury powietrza, cechuje się stabilnością plonowania w różnych warunkach. Z kolei mieszańce przeznaczone do wykorzystania na kiszonkę lub biogaz, ze względu na potrzebę uzyskania większej biomasy, wysiewa się w większym zagęszczeniu niż mieszańce ziarnowe. Mieszańce o kolbach typu flex tolerują większy zakres zagęszczenia roślin niż mieszańce o kolbach typu fix, u których rozmiar kolby nie ulega zmianie w zależności od liczby roślin na jednostce powierzchni. Ponadto tę samą odmianę na glebie zasobnej w składniki pokarmowe i z dostateczną ilością dostępnej wody możemy wysiać w większym zagęszczeniu niż na glebie lżejszej, mniej zasobnej i przesuszonej, o ograniczonym potencjale plonowania. Aby w pełni wykorzystać potencjał plonotwórczy danej odmiany należy przestrzegać optymalnych zaleceń agrotechnicznych opracowywanych przez hodowców i przedstawicieli firm nasiennych.

Wybór właściwego terminu, głębokości oraz ilości wysiewanych nasion są bardzo ważne w przypadku kukurydzy. Aby uzyskać zadowalające efekty produkcyjne, zawsze należy indywidualnie dostosować te parametry do konkretnej odmiany i warunków siedliskowych.

Marcin Liszewski

Czysty start kukurydzy

Rynek kukurydzy w naszym kraju jest coraz bardziej stabilny. Na przestrzeni lat zarówno powierzchnia upraw, jak i zbiory kukurydzy znacząco zwiększyły się. Żaden inny gatunek w ostatnich latach nie osiągnął takiego wzrostu. Powierzchnia uprawy tej rośliny od kilku lat oscyluje   na poziomie miliona hektarów. To ogólny, wzrostowy trend. U naszych zachodnich sąsiadów areał uprawy wzrósł do 2,5 mln. ha, tam jednak dominuje produkcja kiszonki.


W Polsce uprawia się mniej więcej tyle samo kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę i na ziarno. W Niemczech zdecydowanie więcej surowca wykorzystuje się do produkcji biogazu – wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. W regionach, w których uprawa kukurydzy ma długą historię, aby uzyskać satysfakcjonującą wydajność należy kompleksowo kontrolować pełne spektrum chwastów, szkodników i chorób. W krajach północnych zwalczanie chwastów jest nadal kluczowym zadaniem dla producentów. Czysty start i rozwój roślin bez konkurencji chwastów determinuje plon. Kończy się zima, zbliżają się zasiewy kukurydzy. To ostatni moment na wybór właściwej strategii odchwaszczania. Nie chodzi tu o wybór zestawu konkretnych substancji aktywnych, tylko o kluczowe pytanie dotyczące wariantu ochrony herbicydowej.
Wielkość plonu jest determinowana we wczesnych fazach rozwojowych kukurydzy:
1 liść (7-12 dzień po siewie) – pojawia się wtórny system korzeniowy, 3 liść (16-22 dzień po siewie) – w pełni rusza proces fotosyntezy, 6 liść (33-38 dzień po siewie) to początek tworzenia się wszystkich liści właściwych.
Chwasty od wschodów kukurydzy stanowią dla niej silną konkurencję. Na skutek presji chwastów kukurydza wydłuża się nadmiernie i nie wytwarza prawidłowego systemu korzeniowego. Wynikiem tego jest mniejszy o około 10 – 15% system korzeniowy rośliny. W fazie 5-6 liści nie jest już możliwe skompensowanie utraty potencjalnego plonu. W efekcie kukurydza wytwarza mniejsze kolby i jest bardziej podatna na wyleganie korzeniowe. Zatem ochrona przed chwastami w pierwszych 40 dniach po siewie w zasadniczym stopniu decyduje o wielkości plonu. Dlatego też efektywna eliminacja chwastów na początku wegetacji powinna być kluczowym zadaniem każdego rolnika.
Producenci kukurydzy mają do dyspozycji dwa narzędzia – zabieg doglebowy (po siewie, ale przed wschodami) i zabieg nalistny, wykonywany po wschodach chwastów. Pamiętać należy, iż na rozwój zachwaszczenia plantacji dość duży wpływ ma przebieg warunków atmosferycznych, przede wszystkim zaś długotrwałe ochłodzenie i przymrozki – opóźniają one wschody kukurydzy ze względu na jej duże potrzeby termiczne, zaś chwasty w tym samym czasie osiągają wysokie stadia rozwojowe – rosną i kiełkują nawet w znacznie niższych temperaturach. Podstawą większości zaleceń wciąż pozostaje pojedynczy zabieg kombinacji herbicydu doglebowego i nalistnego.
Zabieg wykonany przed wschodami pozwala uniknąć prewencyjnego stosowania środków. Dość często zdarza się jednak, że podejście z dwoma aplikacjami byłoby lepsze pod względem skuteczności, a nawet bardziej rentowne. Szczególnie w sytuacjach, gdy chwasty są w stadium zaawansowanego wzrostu, na przykład z powodu późniejszego siewu lub też są trudne do zwalczenia. W takich sytuacjach zaleca się zastosowanie glifosatu w okresie przedsiewnym lub przedwschodowym. Taka strategia umożliwia również optymalizację dawek preparatów selektywnych stosowanych powschodowo. Zalety wyboru takiej technologii to: niezawodna kontrola trudnych do zwalczania chwastów i chwastów w zaawansowanym stadium wzrostu, elastyczny czas wykonania zabiegu: przedsiewnie lub przedwschodowo. Ponadto przedwschodowe zastosowanie jest korzystniejsze w przypadku, gdy przygotowanie i siew powoduje znaczne przemieszczenie gleby. Zastosowanie przedwschodowo może być także efektywniejsze w warunkach uproszczonej technologii uprawy. Krótkie odstępy między aplikacją a uprawą mechaniczną pozwalają na bezproblemową integrację herbicydu w wielu systemach uprawy. Zastosowanie tej technologii odchwaszczania zapewnia kompatybilność z herbicydami selektywnymi (s-metolachlor, pendimetalina, dimetenamid-p i petoksamid). Nie wolno także zapominać, iż mieszaniny herbicydów powinny być sporządzone bezpośrednio przed ich aplikacją i tylko zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie poszczególnych herbicydów. Ważny jest jednak wybór odpowiedniego preparatu na bazie glifosatu do zaplanowanego oprysku. Wszystkie kryteria spełnia Roundup Flex 480, który stosuje się przedsiewnie w dawce 2,25 l/ha i przedwschodowo w dawce 1,5-2,25 l/ha, jak również Roundup PowerMax 720 stosowany przedsiewnie w dawce 1,0-2,5kg.
Końcówka zimy to już ostatni moment na wybór odpowiedniej strategii walki z chwastami w uprawie kukurydzy. Właściwa strategia i prawidłowo przeprowadzone zgodne z nią zabiegi gwarantują osiągnięcie satysfakcjonujących plonów.

Anna Rogowska

Może kukurydza o krótkim FAO?

Jaką kukurydzę posiać? Może odmianę o niższym FAO, która daje równie wysoki plon, ale wcześniej zwalnia pole? O szczegóły pytamydr.inż.Michała Waranicę z Osevy.


Przygotowanie pola do siewu kukurydzy

Odpowiednie przygotowanie pola do siewu jest podstawowym zabiegiem agrotechnicznym w uprawie kukurydzy oraz innych gatunków rolniczych. Prawidłowa struktura gleby oraz optymalna dostępność składników pokarmowych przyczyniają się do szybkich i wyrównanych wschodów roślin, przez co zwiększają się szansę na uzyskanie zadowalających plonów.

Uprawa kukurydzy w warunkach suszy

Miniony sezon wegetacyjny charakteryzował się rekordowo wysokimi temperaturami powietrza oraz znacznym niedoborem opadów atmosferycznych. Susza mocno dała się we znaki wielu rolnikom uprawiającym kukurydzę, szczególnie na zachodzie i południowym zachodzie Polski. Ostatnio podobne warunki obserwowaliśmy w roku 2015. Nie mamy właściwie wpływu na przebieg pogody, ale w związku z realnym ryzykiem regularnego występowania warunków suszy w naszym kraju oraz towarzyszącemu im spadkowi plonów, rolnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na pewne aspekty agrotechniki, które mogą przyczynić się do zminimalizowania negatywnych skutków stresu suszy.

Kukurydza – obsada a plonowanie

Wysokość i jakość uzyskiwanych plonów zależy zarówno od warunków glebowo-klimatycznych, w których prowadzona jest produkcja rolna, jak i wszelkich działań podejmowanych przez rolnika. Obecnie coraz bardziej oczywiste staje się, iż staranna agrotechnika może mieć równie istotny wpływ na końcowy wynik produkcyjny, jak wybór samej odmiany. Poprawiając zatem jakość wykonywanych zabiegów uprawowych oraz dokonując lepszych decyzji w tym zakresie można zwiększyć poziom plonowania dotychczas wybieranych odmian.

Subskrybuj to źródło RSS
Banner 468 x 60 px