Uprawa nowych zarejestrowanych odmian kukurydzy – lista COBORU

W Polsce kukurydzę uprawia się na powierzchni 1,2 mln hektarów z czego około 600 ha to uprawa na ziarno. Do obsiania takiego areału rolnicy maja do wyboru bardzo liczne odmiany z rejestrów zagranicznych i rejestru krajowego.

Na koniec 2016 roku na naszej liście były 173 odmiany kukurydzy. W 2017 roku komisja do spraw Rejestracji Odmian Kukurydzy pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego Rejestru 24 nowe odmiany kukurydzy. Wśród nich znalazło się siedemnaście zalecanych do użytkowania na ziarno oraz dziewięć w uprawie na kiszonkę Odmiany te wnoszą nowe możliwości w uprawie kukurydzy. Warunkiem zarejestrowania nowej odmiany i wpisanie do rejestru jest jej udział w dwuletnich badaniach urzędowych w celu oceny cech rolniczo–użytkowych (WGO) oraz potwierdzenie że odmiana jest odrębna od innych odmian, jest wyrównana morfologicznie i posiada trwałe cechy w kolejnych latach produkcji nasion(OWT). Poniżej lista nowych odmian:

W 2017 roku dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego Rejestru następujących odmian kukurydzy:

Odmiany do uprawy na ziarno       

Grupa wczesna:

Agro Fides – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230; przydatna do uprawy na ziarno. W porównaniu z wzorcem grupy wczesnej, w której była oceniana, charakteryzował ją duży plon ziarna i stosunkowo późne dojrzewanie. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym.  Rośliny  poniżej średniej wysokości  o dość dużej odporności na wyleganie. Udział rdzenia w masie kolby powyżej średniego. Dość duża odporność roślin na głownię łodyg. W początkowej fazie rozwoju rośliny charakteryzują się słabszym wigorem. W fazie dojrzałego ziarna liście częściowo pozostają zielone (stay green). Odmiana zalecana do produkcji ziarna w rejonach południowym i środkowym kraju.

KWS Magnet – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 220; przydatna do użytkowania na ziarno. Plon ziarna duży ( większy od wzorca). Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Rośliny tej odmiany są dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Udział rdzenia w masie kolby średni. Dość duża odporność na fuzariozę kolb i łodyg, głownię (łodyg i kolb) i omacnicę prosowiankę. Średni wigor roślin w początkowej fazie wegetacji. W fazie dojrzałego ziarna liście częściowo pozostają zielone. Odmiana zalecana do uprawy  w rejonach południowym i środkowym.

KWS Vitellio – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno. Plon ziarna bardzo duży. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Rośliny tej odmiany są niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Udział rdzenia kolbowego w masie kolby średni. Dość duża odporność na fuzariozę kolb. Wczesny wigor roślin w początkowej fazie wegetacji na poziomie wzorca. W fazie dojrzałego ziarna liście częściowo pozostają zielone. Odmiana zalecana  do produkcji ziarna w rejonach południowym i środkowym.

Mattie – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 220; przydatna do użytkowania na ziarno. Plon ziarna duży. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Wysokość roślin na poziomie wzorca, dość odporna na wyleganie. Średni udział rdzenia kolbowego w masie kolby. Bardzo dobre oddawanie wody z ziarna w końcowym okresie wegetacji. Dość duża odporność na fuzariozę kolb i łodyg oraz głownię łodyg. Wczesny wigor roślin w początkowej fazie wegetacji na poziomie wzorca. W fazie dojrzałego ziarna liście częściowo pozostają zielone. Odmiana zalecana  do produkcji ziarna w rejonie środkowym.

RGT Chromixx – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno. Ziarno typu dent.  W porównaniu z wzorcem grupy wczesnej, w której była oceniana, charakteryzował ją duży plon ziarna i stosunkowo późniejsze dojrzewanie. Bardzo dobre oddawanie wody z ziarna. Wysoka zdrowotność. Dobra wymłacalność. Rośliny średniej wysokości. Liście lekko wzniesione do góry. Kolby ułożone na średniej wysokości. Wczesne kwitnienie roślin. Dobrze zachowuje się w sytuacjach stresowych. Możliwy wysiew na słabych stanowiskach.  Duża odporność na wyleganie roślin. Ma dość korzystną strukturę kolb (udział rdzenia poniżej średniej). Dość duża odporność na głownię łodyg i kolb. Słabszy wigor roślin w początkowej fazie wegetacji. W fazie dojrzałego ziarna liście częściowo pozostają zielone (stay green). Odmiana zalecana do produkcji ziarna w rejonach południowym i środkowym.

Grupa średniowczesna:

Casandro –  odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC), średniowczesna,  FAO 240-250 przydatna do użytkowania na ziarno. Posiada rekordowy plon ziarna, wyjątkowy wczesny wigor, dobry „stay-green” i dobrą tolerancję na niedobory wody. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Tworzy wysokie rośliny. Ma korzystną strukturę kolb (udział rdzenia poniżej średniej). Dość duża odporność na głownię łodyg. Średni wigor roślin w początkowej fazie wegetacji. Po dojrzeniu ziarna liście i łodygi zasychają. Odmiana zalecana do produkcji ziarna w rejonach południowym i środkowym.

ES Seafox – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 230-240; przydatna do użytkowania na ziarno. Odmiana na pograniczu grupy wczesnej i średniowczesnej. Plon ziarna duży. Ziarno typu dent. Rośliny średniej wysokości. Ma dość korzystną strukturę kolb. Dość duża odporność na fuzariozę łodyg oraz omacnicę prosowiankę. Średni wigor roślin w początkowej fazie wegetacji. W fazie dojrzałego ziarna liście częściowo pozostają zielone. Odmiana zalecana do produkcji ziarna w rejonach południowym i środkowym.

Keltikus – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 250-260; przydatna do użytkowania na ziarno. Ziarno typu dent. Bardzo wysoki potencjał plonu ziarna potwierdzony w oficjalnych doświadczeniach w Niemczech i w Polsce. Odmiana zarejestrowana w 2015 w Niemczech na ziarno z najwyższymi notami plonu ziarna (wg punktacji BSA – 9). W bardzo suchym roku 2015 w dośw. rejestracyjnych COBORU odmiana Keltikus zajęła 2. miejsce pod względem indeksu plonowania i dochodu brutto ze sprzedaży suchego ziarna w gr. średniopóźnej 101,6 % plonu wzorca grupy średniopóźnej i najniższa wilgotność ziarna w grupie średniopóźnej – 20,6% (o 2,1% bardziej suchy niż wzorzec). Niższe ryzyko skażenia ziarna mykotoksynami – niskie porażenie kolb Fusarium spp. i możliwość wczesnego zbioru o 3 dni. Wcześniejsza dojrzałość pełna ziarna niż średnia odmian wzorcowych. Dobry wigor początkowy, wysoka zdrowotność całych roślin. Tworzy rośliny wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Ma korzystną strukturę kolb (udział rdzenia poniżej średniej). Dość duża odporność na głownię kolb. Słabszy wigor roślin w początkowej fazie wegetacji. W fazie dojrzałego ziarna liście częściowo pozostają zielone. Odmiana zalecana do produkcji ziarna w rejonach południowym i środkowym.

Corazon – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno. Plon ziarna duży. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Rośliny średniej wysokości o dość dużej odporności na wyleganie. Średni udział rdzenia w masie kolby. Dość duża odporność na głownię i fuzariozę łodyg. Średni wigor roślin w początkowej fazie wegetacji. Po dojrzeniu ziarna liście i łodygi zasychają. Odmiana zalecana do produkcji ziarna w rejonach południowym i środkowym.

Milosz – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 250. Przydatna do użytkowania na ziarno. Plon ziarna duży. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Odmiana tworzy rośliny średniej wysokości. Udział rdzenia w masie kolby średni. Dość duża odporność na głownię kolb. Średni wigor roślin w początkowej fazie wegetacji. Po dojrzeniu ziarna liście i łodygi zasychają. Odmiana zalecana do produkcji ziarna w rejonach południowym i środkowym.

P8329 – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno. Plon ziarna duży. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Rośliny wysokie o dość dużej odporności na wyleganie. Odmiana ma dość korzystną strukturę kolb. Charakteryzuje się  dość duża odporność na głownię kolb i łodyg.  Wykazuje słabszy wigor roślin w początkowej fazie wegetacji. W fazie dojrzałego ziarna, liście częściowo pozostają zielone (stay green). Odmiana zalecana do produkcji ziarna w rejonach południowym i środkowym.

Perrero – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średniowczesna, FAO 240. Odmiana o bardzo wysokim i stabilnym potencjale plonowania na ziarno. Perrero na polu wyróżnia się bardzo wyrównanym i jednorodnym łanem. Odmiana tworzy rośliny średniej wysokości. Kolby Perrero są bardzo dobrze wypełnione ziarnem typu flint-flint-dent z bardzo wysokim udziałem szklistej formy skrobi szczególnie przydatnej w przemyśle młynarskim. Perrero to najlepsza odmiana wśród badanych w COBORU pod względem odporności na wyleganie i łamliwość łodyg. Odmiana została zarejestrowana w Czechach, uczestniczy również w badaniach oficjalnych w Niemczech i w Polsce. Na szczególną uwagę zasługuje zdrowotność roślin. Wyjątkowo istotna jest wybitna odporność na fuzariozę kolb. Dość duża odporność na głownię kolb i łodyg. Udział rdzenia w masie kolby powyżej średniego. Po dojrzeniu ziarna liście i łodygi zasychają. Odmiana zalecana do produkcji ziarna w rejonach południowym i środkowym.

Susetta – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio-wczesna FAO 250; odmiana ziarnowa. Odmiana sprawdzająca się zarówno w użytkowaniu na ziarno jak i na wysokoenergetyczną kiszonkę. Wysoki plon ziarna. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Rośliny o wysokiej strawności i dobrej zawartości skrobi. Bardzo dobra wymłacalność. Rośliny o bardzo dobrym wigorze początkowym. Rośliny wysokie i zdrowe. Z powodzeniem dostosowuje się do różnych, nawet słabych gleb. Udział rdzenia w masie kolby nieco powyżej średniego. Dość duża odporność na głownię kolb i łodyg. Średni wigor roślin w początkowej fazie wegetacji. Po dojrzeniu ziarna liście i łodygi zasychają. Odmiana zalecana  do produkcji ziarna w rejonach południowym i środkowym.

SY Telias – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno. Ziarno typu dent. Wyjątkowo duża kolba, dobrze zaziarniona. Odmiana o niezwykle wysokim potencjale plonowania na ziarno. Dobra wymłacalność ziarna. Na zasobnych stanowiskach dobrze reaguje na obniżoną obsadę roślin. Charakteryzuje się wysoką zdrowotnością roślin. Odmiana tworzy rośliny średniej wysokości. Udział rdzenia w masie kolby średni. Odmiana charakteryzuje się  średnią  odpornością na fuzariozy i głownie. Średni wigor roślin w początkowej fazie wegetacji. Po dojrzeniu ziarna liście i łodygi zasychają. Odmiana zalecana do produkcji ziarna w rejonach południowym i środkowym.

Grupa sredniopóźna:

P8821 – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniopóźna, FAO 260-270; przydatna do użytkowania na ziarno. Wydajność ziarna kukurydzy i skrobi  bardzo wysoka. Ziarno typu dent. Doskonały rozwój w początkowym okresie wzrostu. Odmiana  tolerancyjna na suszę i choroby grzybowe(Helminthosporium turcicu). Tworzy dość niskie rośliny. Ma korzystną strukturę kolb (udział rdzeni poniżej średniej). Dość duża odporność na głownię kolb. Średni wigor roślin w początkowej fazie wegetacji. W fazie dojrzałego ziarna liście częściowo pozostają zielone. Odmiana zalecana do produkcji ziarna w rejonach południowym i środkowym.

Odmiany do uprawy na kiszonkę

Grupa wczesna:

Fortop – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na kiszonkę. Kolby dojrzewają wcześniej niż wegetatywne części roślin. Plon ogólny suchej masy duży, natomiast plon suchej masy kolb i plon jednostek pokarmowych średni. Struktura plonu gorsza od wzorca. Wskaźnik koncentracji energii poniżej średniego. Plon świeżej masy bardzo duży. Odmiana tworzy wysokie rośliny. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach powyżej poziomu wzorca, a na łodygach na poziomie wzorca. Strawność roślin średnia. Odmiana przydatna do uprawy na kiszonkę w całym kraju.

LG31255 – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno i kiszonkę Jest to odmiana o nowej genetyce wyróżniająca się bardzo dobrym wczesnym wigorem oraz tolerancją na wiosenne chłody. Uzyskała najwyższy plon suchej masy oraz najwyższy plon jednostek pokarmowych spośród odmian zarejestrowanych w swojej grupie. Doskonale sprawdza się na słabych i średnich stanowiskach. LG 31.255 charakteryzuje się występowaniem ciemnych przebarwień na ziarnie, tzw; piegów. Kolby posiadają cienką osadkę, co wspomaga szybkie oddawanie wody z ziarna. Bardzo dobra adaptacja odmiany do różnych warunków glebowych. Struktura plonu średnia. Wskaźnik koncentracji energii poniżej średniego, plon świeżej masy duży. Odmiana tworzy wysokie rośliny. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach poniżej poziomu wzorca, a na łodygach na poziomie wzorca. Strawność roślin średnia. Odmiana przydatna do uprawy na kiszonkę w całym kraju.

ES Scorpion – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 210; przydatna do użytkowania na kiszonkę; Rośliny bardzo wysokie o wysoko osadzonych kolbach. Plon ogólny suchej masy duży, plon suchej masy kolb i plon jednostek pokarmowych średni. Struktura plonu gorsza od wzorca. Wskaźnik koncentracji energii powyżej średniej, plon świeżej masy średni. Odmiana tworzy wysokie rośliny. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach powyżej poziomu wzorca, a na łodygach poniżej wzorca. Strawność roślin – poniżej średniej. Odmiana przydatna do uprawy na kiszonkę w całym kraju.

Grupa średniowczesna:

Kartagos – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę. Plon ogólny suchej masy, plon suchej masy kolb i plon jednostek pokarmowych duży. Struktura plonu na poziomie wzorca. Wskaźnik koncentracji energii powyżej średniego. Plon świeżej masy duży. Średnia  wysokość roślin. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji dość dobry. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach powyżej poziomu wzorca. Strawność roślin średnia. Odmiana przydatna do uprawy na kiszonkę w całym kraju

SM Kurant – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średniowczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na kiszonkę; Plon ogólny suchej masy, plon suchej masy kolb i plon jednostek pokarmowych duży. Struktura plonu gorsza od wzorca. Wskaźnik koncentracji energii poniżej średniej, plon świeżej masy bardzo duży. Odmiana o  wysokich roślinach. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Strawność roślin – poniżej średniej. Odmiana przydatna do uprawy na kiszonkę w całym kraju.

Grupa średniopóźna:

DS1460C – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średniopóźna, FAO 260-270; typ ziarna flint (dent) przydatna do użytkowania na kiszonkę.  Odmiana średnio-późna z przeznaczeniem na kiszonkę oraz biogaz. Bardzo wysoki potencjał jakościowego plonu. Rośliny wysokie do bardzo wysokich o dobrej odporności na wyleganie. Bardzo dobrze sprawdza się na słabych stanowiskach. Bardzo dobry Stay-green. Plon suchej masy i energii bardzo wysoki, skrobi wysoki. Odporność na wystąpienie fuzariozy kolb średnia. Plon ogólny suchej masy bardzo duży, plon jednostek pokarmowych duży, plon suchej masy kolb na poziomie wzorca. Struktura plonu gorsza od wzorca. Wskaźnik koncentracji energii poniżej średniego. Plon świeżej masy bardzo duży.  Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach poniżej poziomu wzorca. Strawność roślin średnia. Odmiana przydatna do uprawy na kiszonkę w całym kraju.

SM Furman – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średniopóźna, FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę. Plon ogólny suchej masy bardzo duży, plon jednostek pokarmowych duży, plon suchej masy kolb na poziomie wzorca. Struktura plonu gorsza od wzorca. Wskaźnik koncentracji energii poniżej średniego. Plon świeżej masy bardzo duży. Odmiana o roślinach  wysokich. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach poniżej poziomu wzorca. Strawność roślin średnia. Odmiana przydatna do uprawy na kiszonkę w całym kraju.

Odmiany do uprawy na ziarno i kiszonkę

Benedictio KWS – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę i ziarno. Plon ziarna duży. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Odmiana tworzy rośliny średniej wysokości o dość dużej odporności na wyleganie. Udział rdzenia w masie kolby średni. Dość duża odporność na głownię kolb i łodyg. Średni wigor roślin w początkowej fazie wegetacji. Po dojrzeniu ziarna liście i łodygi zasychają. Odmiana przydatna do produkcji ziarna w rejonach południowym i środkowym. Plon ogólny suchej masy i plon jednostek pokarmowych duży. Plon suchej masy kolb bardzo duży. Struktura plonu dość dobra. Wskaźnik koncentracji energii powyżej średniego. Plon świeżej masy średni. Strawność roślin  dobra. Odmiana przydatna do uprawy na kiszonkę w całym kraju.

Figaro – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240-250; przydatna do użytkowania na kiszonkę i ziarno. W uprawie na ziarno wysoki potencjał plonu ziarna. W bardzo suchym roku 2015w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU -106,1 % plonu wzorca grupy średniowczesnej i niska wilgotność ziarna – 22,2%. Średni wigor początkowy. Może być uprawiana na wszystkich rodzajach gleb, również zimnych. W fazie dojrzewania ziarna liście pozostają częściowo zielone. Typ ziarna zbliżony do zębokształtnego. Odmiana tworzy rośliny średniej wysokości o dość dużej odporności na wyleganie. Odmiana przydatna do produkcji ziarna w rejonach południowym i środkowym. Plon ogólny suchej masy i plon jednostek pokarmowych bardzo duży, plon suchej masy kolb duży. Struktura plonu gorsza od wzorca. Wskaźnik koncentracji energii poniżej średniego .Plon świeżej masy bardzo duży. Strawność roślin – średnia. Dość duża odporność na głownię i fuzariozę łodyg. Odmiana przydatna do uprawy na kiszonkę w całym kraju.

 

CDR
Literatura: Dane opracowane przez COBORU i udostępnione na  strony internetowej. Charakterystyka odmian – strona internetowa hodowców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *