UOKiK wyjaśnia przypadki stosowania nieuczciwych praktyk

Przezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta prowadzi postępowanie wyjaśniające mające na celu wstępne ustalenie, czy wobec dostawców ziemniaków są stosowane praktyki nieuczciwie wykorzystujące przewagę kontraktową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontra ktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (DzU z 2017 r. , poz. 67 ze zm.; tzw. ustawa o przewadze kontraktowej lub u.p.n.w.p.k.

W związku z powyższym UOKiK zwrócił się do samorządu rolniczego z prośbą o zasięgnięcie opinii dostwaców ziemniaków w tej sprawie oraz o wskazanie nieprawidłowości z jakimi spotykają się producenci rolni.

Małopolska Izba Rolnicza apeluje więc do producentów rolnych o zgłaszanie przypadków naruszeń ww. ustawy oraz wskazanie na czym polegają ewentualne nieprawidłowości (m.in. rodzaj, opis praktyk, ewentualne dane naruszyciela itp.)

Prosimy o przekazywanie tego typu zgłoszeń do biura MIR w Krakowie na adres e-mail: mir@mir.krakow.pl w terminie do 29 maja br.

MIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *