Uniwersytet Nauk Stosowanych w Osnabrück udowodnił korzyści żywienia z wykorzystaniem technologii SHREDLAGE

Od momentu wprowadzenia technologii SHREDLAGE® w 2015 r. w Europie (w 2010 r. w Ameryce Północnej) intensywne kondycjonowanie z wykorzystaniem Corncrackera z systemem MCC SHREDLAGE® w połączeniu z długością cięcia od 26 do 30 mm zyskało zwolenników wśród wielu hodowców bydła mlecznego. Technologia ta pozwala uzyskiwać kiszonkę z kukurydzy o wysokim udziale dużych cząstek roślinnych, przy pełnym, intensywnym rozdrobnieniu ziaren kukurydzy.

W żywieniu przeżuwaczy zastosowanie technologii SHREDLAGE® zapewnia lepszy efekt strukturalny i lepszą strawność w porównaniu z tradycyjną, krótko przyciętą kiszonką z kukurydzy. W gospodarstwie rolnym w Münster-Amelsbüren po raz pierwszy w Niemczech zbadano, czy metoda ta wykazuje powyższe oraz inne pozytywne efekty także w opasie buhajów – w odniesieniu do wydajności tuczu, zdrowia zwierząt i wartości tuszy.

243-dniowe doświadczenie żywieniowe

W ramach trwającego 243 dni doświadczenia żywieniowego na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Osnabrück (prof. dr Heiner Westendarp, prof. dr Hubert Korte, Laura Bunk, Kilian Fenske) sprawdzono, jaki wpływ na pobieranie paszy, dzienny przyrost masy ciała, jakość odchodów (strawność), pH żwacza i wartość tuszy buhajów opasowych ma żywienie z wykorzystaniem technologii SHREDLAGE® w porównaniu z konwencjonalną kiszonką z kukurydzy. Na przeciętych powierzchniach obu kiszonek z kukurydzy przeprowadzono również pomiary zagęszczenia oraz grzania.

Kukurydza została zebrana na początku września 2019 r. przy użyciu dwóch technologii. Do zbioru konwencjonalnej kiszonki z kukurydzy użyto sieczkarni CLAAS JAGUAR 970 z koncepcją MULTI CROP CRACKER (MCC) Classic L. Różnica liczby obrotów wynosiła 30%, a teoretyczna długość sieczki – 8 mm. Kiszonkę SHREDLAGE® zbierała sieczkarnia CLAAS JAGUAR 950, wyposażona w Corncracker MCC SHREDLAGE®, przy 50% różnicy liczby obrotów i długości cięcia ustawionej na 26 mm. Sieczkę zmagazynowano w konwencjonalnym silosie przejazdowym, przy czym jedna strona silosu została wypełniona krótko pociętą kukurydzą, a druga – sieczką SHREDLAGE®. Dwa ciągniki CLAAS XERION przejęły zadanie rozdzielania i zagęszczania. Krótko przycięta kiszonka z kukurydzy została ubita masą całkowitą 18 t, a kiszonka SHREDLAGE® wyższą masą pojazdu wynoszącą 22 t – odpowiednio do większej długości cięcia i zaleceń CLAAS.

Lepsze zdrowie zwierząt i korzyści finansowe

Po 11-tygodniowym okresie zakiszania rozpoczęło się podawanie kiszonek 72 buhajom rasy fleckvieh. Ich średnia waga w momencie rozpoczęcia doświadczenia wynosiła 382 kg. Po podziale na dwie grupy grupa doświadczalna otrzymywała TMR (total mixed ration) z kiszonką SHREDLAGE® bez słomy, a grupa kontrolna – TMR z krótko przyciętą kiszonką z kukurydzy i słomą. Dawki pokarmowe różniły się jedynie długością sieczki kiszonek z kukurydzy, dodatkiem słomy oraz kompensacją izoenergetyczną przez pszenżyto, żyto i ziarno kukurydzy. Zawartość energii i składników odżywczych w dawkach doświadczalnych i kontrolnych była stale na porównywalnym poziomie.

Claas, oprac.red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *