Ujednolicenie wysokości świadczeń na kwarantannie i izolacji

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił o ujednolicenie wysokości świadczeń przysługujących rolnikom i domownikom ubezpieczonym w KRUS do wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia, w sytuacji zakażenia lub podejrzenia zakażenia COVID-19, określanych jako kwarantanna, hospitalizacja, objęcie nadzorem epidemiologicznym, objęcie izolacją.

Obowiązujące obecnie przepisy są niejasne i niezrozumiałe jest dlaczego osoby chore otrzymują niższe świadczenie niż osoby przebywające na kwarantannie. Zdarzają się nawet sytuacje, kiedy rolnik chcąc uniknąć przebywania na kwarantannie, która niewątpliwie utrudnia prowadzenie gospodarstwa, poddaje się testowi i po uzyskaniu pozytywnego wyniku zostaje pozbawiony prawa do świadczenia należnego na kwarantannie. Następuje tzw. zamiana kwarantanny na izolację.

W odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi napisano, że przygotowana została propozycja zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.). Proponowana zmiana dokonuje poszerzenia obecnie ujętych w ustawie sytuacji będących podstawą do ubiegania się przez rolnika i domownika o zasiłek w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia, w związku z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia COVID-19 (kwarantanna, hospitalizacja i objęcie nadzorem epidemiologicznym), także o objęcie izolacją.

Przedstawiając powyższe Zarząd Krajowej Rady wystąpił o wprowadzenie powyższej regulacji lub o udzielenie informacji, czy zaproponowane rozwiązania zostały przyjęte i kiedy wejdą w życie.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *