UE wprowadza normy dobrostanowe przy imporcie jaj z Ameryki

Zgodnie z wstępnymi warunkami umowy handlowej UE-Mercosur, jaja importowane z Brazylii, Argentyny, Paragwaju i Urugwaju do państw członkowskich UE będą zwolnione z cła tylko wtedy, gdy znoszące je kury będą chowane zgodnie ze standardami UE. To pierwszy przypadek, kiedy umowa handlowa dotycząca importu towarów do Unii zostanie uzależniona od spełnienia wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt.

Niektóre dotychczasowe unijne umowy o wolnym handlu, jak np. umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą z 2014 r., obejmowały postanowienia dotyczące dobrostanu zwierząt, lecz po raz pierwszy od przestrzegania określonych norm uzależnione jest zniesienie cła. Dodatkowo jest to największa umowa dotycząca redukcji ceł w historii Unii Europejskiej.

 

– Mamy nadzieję, że ten bezprecedensowy przypadek traktowania dobrostanu zwierząt jako istotnego czynnika podczas zawierania umów handlowych da początek dalszym zmianom w tym zakresie – mówi Marta Jarosiewicz, Koordynatorka Kampanii Biznesowych ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki – Mamy dużo przesłanek, że Europejczycy bardzo wysoko stawiają dobrostan zwierząt i chcą zmian na poziomie unijnym. Zebranie 1,5 miliona podpisów pod Inicjatywą Obywatelską End the Cage Age, która ma na celu m.in. zakazanie stosowania klatek w hodowli kur niosek, jest tego jednym z dowodów – dodaje.

 

Według Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Jaj (European Egg Processors Association) spełnienie wskazanych w umowie unijnych norm prawnych zwiększy cenę jaja o 16%. Zdaniem organizacji nowy warunek dotyczący dobrostanu kur przyczyni się tym samym do zwiększenia konkurencyjności jaj producentów unijnych w stosunku do jaj importowanych.

 

Umowa została upubliczniona 2 października na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. Obie strony przygotowują obecnie jej ostateczną wersję, która zostanie następnie przedłożona do zatwierdzenia państwom członkowskim UE i Parlamentowi Europejskiemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *