Tworzenie grup producentów i organizacji producentów – uwagi do projektu rozporządzenia

Zarząd KRIR zgłosił uwagę do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego PROW na lata 2014-2020.

Na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w § 5 ust. 3 pkt 3 zaproponowano zapis:  „Wniosek o przyznanie pomocy składa się w terminie do dnia zakończenia pierwszego lub drugiego terminu składania wniosków, o którym mowa w § 4 ust. 2, następującego po dniu uznania grupy lub w trakcie działalności grupy”. Zdaniem Izby proponowana zmiana umożliwi skorzystanie z dofinansowania dla istniejących już grup, które nie złożyły wniosku o płatność w pierwszych dwóch terminach oraz umożliwi otrzymanie wyższego wsparcia dla większej liczby grup producentów i organizacji producentów niż pierwotnie zakładała zmiana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *