Trzecia edycja konkursu Rural Inspiration Awards (RIA)

Rozpoczął się nabór projektów w ramach trzeciej edycji Rural Inspiration Awards (RIA). Tegoroczny temat – „Nasza wiejska przyszłość” – nawiązuje do prac Komisji Europejskiej nad długoterminową wizją dla obszarów wiejskich.

Jak i do kiedy zgłosić projekt?

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 stycznia 2021 r. na adresy poczty elektronicznej JC KSOW: ksow@cdr.gov.pl i a.markuszewska@cdr.gov.pl, zarówno jako podpisany skan jak i w edytowalnej wersji elektronicznej.

Projekty muszą być zgłaszane za pośrednictwem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, która może złożyć łącznie maksymalnie osiem projektów. Każda krajowa sieć może przesyłać zgłoszenia z czterech kategorii tematycznych i jest odpowiedzialna za nominowanie projektów do najbardziej odpowiedniej kategorii. Projekty należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym. Wszystkie szczegóły i wytyczne dostępne są na stronie internetowej KSOW: http://ksow.pl/news/entry/16054-zaproszenie-do-udzialu-w-trzecim-europejskim-ko.html.

Kategorie tematyczne

Każdego roku nagrody nawiązują do innego tematu. W roku 2021 nacisk kładziony jest na projekty finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i zawierające dobre praktyki, które promują długoterminową wizję dla obszarów wiejskich.

Konkurs został podzielony na cztery kategorie tematyczne:

– zielona przyszłość

– cyfrowa przyszłość

– odporna przyszłość

– solidarna przyszłość.

Oprócz tego wszystkie wyróżnione projekty biorą udział w internetowym głosowaniu na najlepszy projekt.

Etapy konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów – wszystkie wnioski z Polski składane są do Jednostki centralnej KSOW, która może wybrać do ośmiu wniosków do udziału w drugim, europejskim  etapie konkursu prowadzonym przez punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD).

Cele konkursu

Lepsza promocja polityki rozwoju obszarów wiejskich i wkładu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przez zaprezentowanie wkładu, jaki inicjatywy wspierane przez EFRROW już wnoszą w kluczowych tematach, które mają znaleźć się w centrum przyszłej długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich.

Promowanie wymiany wiedzy i sieciowania wśród interesariuszy na wsi.

Wspieranie wspólnej pracy KSOW i ENRD, w szczególności w następujących zadaniach:
– zbieranie przykładów projektów na poziomie krajowym;
-promowanie dzielenia się przykładami na poziomie europejskim za pośrednictwem ENRD;
– ułatwianie wymiany tematycznej i analitycznej.

Wkład w prace grupy tematycznej ENRD ds. długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich, zorganizowanej przez punkt kontaktowy ENRD w latach 2020–2021.

Zachęcamy do korzystania ze wsparcia JC KSOW

JC KSOW będzie na bieżąco informowała o przebiegu konkursu na portalu KSOW www.ksow.pl. Tak jak w przypadku poprzednich konkursów Rural Inspiration Awards, JC KSOW będzie wspierać podmioty zgłaszające projekty do konkursu.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Agaty Markuszewskiej
z JC KSOW, tel. 22 623 28 38.

MRiRW, KSOW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *