Trzeba zgłaszać paliwo rolnicze czy nie?

Czy rolnicy podlegają obowiązkowi zgłaszania przewozu paliw? Ministerstwo Finansów wyjaśnia. Na pytanie wysłane przez Tadeusza Szymańczaka z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, ministerstwo odpowiedziało jednoznacznie: NIE.

System monitorowania drogowego przewozu towarów wdrożony przepisami ww. ustawy skierowany jest wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wyraz temu dał ustawodawca, np. w przepisach art. 2 pkt 3, 5-8 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Dlatego też biorąc pod uwagę brzmienie ww. przepisów, należy stwierdzić, że krąg uczestników systemu monitorowania sprowadza się do podmiotów nazwanych w ustawie „podmiot wysyłający”, „podmiot odbierający” i „przewoźnik”, przy czym musi być spełniony kolejny ustawowy warunek, zgodnie z którym każdy z tych podmiotów winien prowadzić działalność gospodarczą.

Nadto należy wskazać, że na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.) przepisów tej ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, stąd wniosek, że prowadzenie działalności rolniczej nie jest objęte przepisami tej ustawy, lecz uregulowane odrębnie. Dlatego też należy uznać, że prowadzenie działalności rolniczej na gruncie tej ustawy nie jest tożsame z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tak więc, rolnik prowadzący działalność rolniczą nie podlega wpisowi do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Reasumując, w ocenie Ministerstwa Finansów rolnik prowadzący działalność rolniczą, o ile nie prowadzi jednocześnie działalności gospodarczej nie może być uznany za podmiot odbierający, w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *