Trwają negocjacje WPR

Minister Grzegorz Puda spotkał się dziś z minister rolnictwa Portugalii Marią do Céu Antunes, która od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku przewodniczy pracom Rady UE ds. Rolnictwa.

Celem spotkania było przedstawienie stanowiska Polski do kompromisowych rozwiązań zaproponowanych przez prezydencję portugalską w ramach negocjowanej reformy Wspólnej Polityki Rolnej.

Ambicją Portugalii jest osiągnięcie, w trakcie prezydencji w Radzie, konsensusu pomiędzy Radą
i Parlamentem Europejskim, przy akceptacji ze strony Komisji Europejskiej, pakietu rozporządzeń obejmującego plany strategiczne Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie WPR, zarządzanie nią i monitorowanie oraz wspólną organizację rynków produktów rolnych.

– Wspieramy prezydencję w jej dążeniu do osiągnięciu kompromisu – powiedział minister Grzegorz Puda. W opinii Polski, na ostateczną ocenę całościowego kompromisu istotny wpływ będą miały  rozstrzygnięcia dotyczące innych ważnych elementów reformy WPR, w tym dotyczące zielonej architektury.

– Rada UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa musi dać Parlamentowi Europejskiemu jasny sygnał, że nic nie jest ustalone, dopóki ostateczne decyzje nie zapadły i pertraktacje wciąż trwają – zaakcentował minister Grzegorz Puda.

Pakiet reform Wspólnej Polityki Rolnej będzie dyskutowany na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli w dniach 22-23 marca 2021 r.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *